Magyar Kémiai Folyóirat
HUNGARIAN JOURNAL OF CHEMISTRY
Kémiai Közlemények
CHEMICAL COMMUNICATIONS

106. évfolyam, 10. szám, 2000. október

Fôszerkesztô: Pungor Ernô

Szerkesztô: Hangos Istvánné

Szerkesztô: Csákvári Béla

Szerkesztõbizottság:

Bárány Sándor, Beck Mihály, Berecz Endre, Bernáth Gábor, Burger Kálmán, Dékány Imre, Farsang György, Fogarasi Géza, Görög Sándor, Hollósi Miklós, Inczédy János, Inzelt György,  Kiss Tamás, Kõrös Endre, Lakatos István, Lipták András, Medzihradszky Kálmán, Nagy Miklós, Nagypál István, Náray-Szabó Gábor, Papp Sándor, Sohár Pál, Szántay Csaba, Szepesi Gábor, Vértes Attila, Záray Gyula és Zrínyi Miklós

Bodor Miklós (USA), Csizmadia Imre (Kanada), Diósady Levente (Kanada), Fendler János (USA), Fodor Alpár (Románia), Hegedûs Lajos (USA), Horváth Csaba (USA), Kékedy László (Románia), Keller András (Anglia), Kennedy József (USA), Kováts Ervin (Svájc), Matherny Miklós (Szlovák Köztársaság), Oláh György (USA), Pásztor Tibor (Jugoszlávia), Pretsch Ernõ (Svájc), Rabó Gyula (USA) és Somorjai Gábor (USA)

Mûszaki újdonságok rovatvezetôje: Pólos László
 

TARTALOM CONTENTS
Rabó Gyula: A zeolitkutatás jövõjének kilátásai  

Berger Ferenc és Dékány Imre: A szilárd folyadék multimolekulás adszorpciós rétegek vastagságának számítása atermális párhuzamosréteg-modellel  
 

Rohrsetzer Sándor, Csempesz Ferenc és Pászli István: Lioszol–liogél–xerogél átalakulások megfordíthatósága, II.  

Vízvári Béla és Tóth János: Számelméleti eljárások felhasználása bruttó mechanizmusok rejtett reakcióinak felderítésére

Jancsó Attila, Nagy László, Einar Sletten és Erlemi Moldrheim: Nukleinsav fragmensek és rokon ligandumok foszfátcsoportjai és a (CH3)2Sn(IV)2+ kölcsönhatásának igazolása potenciometriás és spektroszkópiás módszerekkel 
 

Gy. Rabó: Future directions in zeolite science and technology 

F. Berger and I. Dékány: Calculation of the thickness of solid-liquid multimolecular adsorption layers on the basis of the athermal paralell layer model 

S. Rohrsetzer, F. Csempesz and I. Pászli: Reversibility of liosol–liogel–xerogel transformations, II. 

B. Vízvári and J. Tóth: How to apply number theoretical methods to discover the steps of an overall reaction 
 

A. Jancsó, L. Nagy, E. Moldrheim and E. Sletten: Potentiometric and spectroscopic evidence for coordination of dimehyltin(IV)2+ to phosphate groups of DNA fragments and related ligands

 


Vissza Back