Magyar Kémiai Folyóirat
HUNGARIAN JOURNAL OF CHEMISTRY
Kémiai Közlemények
CHEMICAL COMMUNICATIONS

106. évfolyam, 9. szám, 2000. szeptember

Fôszerkesztô: Pungor Ernô

Szerkesztô: Hangos Istvánné

Szerkesztô: Csákvári Béla

Szerkesztõbizottság:

Bárány Sándor, Beck Mihály, Berecz Endre, Bernáth Gábor, Burger Kálmán, Dékány Imre, Farsang György, Fogarasi Géza, Görög Sándor, Hollósi Miklós, Inczédy János, Inzelt György,  Kiss Tamás, Kõrös Endre, Lakatos István, Lipták András, Medzihradszky Kálmán, Nagy Miklós, Nagypál István, Náray-Szabó Gábor, Papp Sándor, Sohár Pál, Szántay Csaba, Szepesi Gábor, Vértes Attila, Záray Gyula és Zrínyi Miklós

Bodor Miklós (USA), Csizmadia Imre (Kanada), Diósady Levente (Kanada), Fendler János (USA), Fodor Alpár (Románia), Hegedûs Lajos (USA), Horváth Csaba (USA), Kékedy László (Románia), Keller András (Anglia), Kennedy József (USA), Kováts Ervin (Svájc), Matherny Miklós (Szlovák Köztársaság), Oláh György (USA), Pásztor Tibor (Jugoszlávia), Pretsch Ernõ (Svájc), Rabó Gyula (USA) és Somorjai Gábor (USA)

Mûszaki újdonságok rovatvezetôje: Pólos László
 

TARTALOM CONTENTS
Burger Kálmánra emlékezünk 

Faigl Ferenc, Finta Zoltán, Hell Zoltán, Dévényi Tamás, Kövesdi István és Tõke László: Trifluormetil-csoportot tartalmazó ciklopropán-karbonsav-származékok sztereoszelektív szintézise

Rohrsetzer Sándor, Csempesz Ferenc és Pászli István: Lioszol–liogél–xerogél átalakulások megfordíthatósága, I. 

Martinek Tamás, Lázár László, Fülöp Ferenc és Frank G. Riddel: 2-Amino-1-fenil-1,3-propándiol diasztereomer származékok ötkomponensû gyûrû-lánc tautomériája
 

Joó Pál, Lukács Marianna, Szabó Orsolya és Antal Károly: Hidrofil és hidrofóbizált agyagásványfilmek átjárhatóságának vizsgálata elektrokémiai módszerekkel, I. 

Könyvismertetés 

Kémiai Közlemények
Ph.D. tézisek
Fábián László: Szupramolekuláris jelenségek vizsgálata kristályokban 

Wilkinson Katalin Andrea: A Mycobacterium tubercolosis 38kDa és 16kDa fehérjéibõl származó funkcionális T-sejt epitopok lokalizálása 

Bencs László: Grafitkemencés atomabszorpciós módszerek tanulmányozása bizmut-tellurit optikai egykristályok adalékelemeinek meghatározásához
 

In memoriam K. Burger 

F. Faigl, Z. Finta, Z. Hell, T. Dévényi, I. Kövesdi and L. Tõke: Stereoselective synthesis of trifluoromethyl group containing cyclopropane-carboxylic acid derivatives 
 

S. Rohrsetzer, F. Csempesz and I. Pászli: Reversibility of liosol–liogel–xerogel transformations, I. 

T. Martinek, L. Lázár, F. Fülöp and F.G. Riddel: Five-component equilibria of ring-chain tautomeric mixtures derived from 2-amino-1-phenyl-1,3-propanediol diastereomers 

P. Joó, M. Lukács, O. Szabó and K. Antal: Electrochemical permeability measurements of hydropilic and hidrophobized montmorillonite films, I. 

Book reviews 

Chemical Communications
Ph.D.-theses
L. Fábián: Studies on supramolecular phenomena in crystals

K. A. Wilkinson: Localisation and structural manipulation of functional T cell epitopes from the 16kDa and 38kDa proteins of Mycobacterium tubercolosis 

L. Bencs: Study on graphite furnace atomic absorption methods for the determination of dopants in bismuth tellurite optical single crystals
 


Vissza Back