Magyar Kémiai Folyóirat
HUNGARIAN JOURNAL OF CHEMISTRY
Kémiai Közlemények
CHEMICAL COMMUNICATIONS

106. évfolyam, 5–6. szám, 2000. május–június

Fôszerkesztô: Pungor Ernô

Szerkesztô: Hangos Istvánné

Szerkesztô: Csákvári Béla

Szerkesztõbizottság:

Bárány Sándor, Beck Mihály, Berecz Endre, Bernáth Gábor, Burger Kálmán, Dékány Imre, Farsang György, Fogarasi Géza, Görög Sándor, Hollósi Miklós, Inczédy János, Inzelt György,  Kiss Tamás, Kõrös Endre, Lakatos István, Lipták András, Medzihradszky Kálmán, Nagy Miklós, Nagypál István, Náray-Szabó Gábor, Papp Sándor, Sohár Pál, Szántay Csaba, Szepesi Gábor, Vértes Attila, Záray Gyula és Zrínyi Miklós

Bodor Miklós (USA), Csizmadia Imre (Kanada), Diósady Levente (Kanada), Fendler János (USA), Fodor Alpár (Románia), Hegedûs Lajos (USA), Horváth Csaba (USA), Kékedy László (Románia), Keller András (Anglia), Kennedy József (USA), Kováts Ervin (Svájc), Matherny Miklós (Szlovák Köztársaság), Oláh György (USA), Pásztor Tibor (Jugoszlávia), Pretsch Ernõ (Svájc), Rabó Gyula (USA) és Somorjai Gábor (USA)

Mûszaki újdonságok rovatvezetôje: Pólos László
 

TARTALOM CONTENTS
Gegus Ernõ: Török Tibor professzor 

Borossay József, Molnár Gábor és Vargáné Barna Zsuzsanna: Alumínium-oxid porok mikrohullámú feltárása és a nyomszennyezõk analízise ICP-AES módszerrel 

Posta József és Gáspár Attila: A hidraulikus nagynyomású porlasztás optimálása 

Fodor Péter: Minõségbiztosítás a speciációs analitikában

Heltai György, Fehér Balázs, Józsa Tibor és Percsich Kálmán: Cr(III)/Cr(VI) speciációs elemzése MIP-AES és ICP-AES elemspecifikus detektálással

Óvári Mihály, Papp Viktória és Záray Gyula: Csepel-szigeti talajminták vanádium, nikkel és berillium szennyezõinek háromlépcsõs mûveleti speciációja és ICP-tömegspektrometriai meghatározása 

Nagy Béláné, G. Sólymos Kamilla, Balogh Zoltán Zsolt, Szabó Csaba és Molnár Zsuzsa: Radonanomália komplex vizsgálata a Sajó-Hernád térségében

Bertalan Éva és Bartha András: A magyarországi Carlin-típusú aranyércesedés kutatásának analitikai módszerei 

Borszéki János, Halmos Pál, Hertelendy Ede, Kovács Lajosné és Pintér Tamás: Atomerõmûvi primer vízkör korróziós nyomelemeinek dúsítás utáni meghatározása ICP-OES-módszerrel

Dombovári János, Papp Lajos, Mátyus János, Varga Zsuzsa és Kakuk György: Humán vér-, plazma- és hajelemzések ICP-OES, GAAS és spektrográfiás módszerrel 

Paksy László, Lengyel Attila, Bánhidi Olivér és Czekkel János: Nemvas fémolvadékok összetételének “in situ” lézerspektrometriai meghatározása
 

Matherny Miklós és Pliesovská Natália: OES és EDXRF analitikai eljárások értékelõ paramétereinek összehasonlítása

E. Gegus: Professor Tibor Török 

J. Borossay, G. Molnár and Zs.B. Varga: Microwave digestion of alumina powders and determination of trace impurities by ICP-AES 

J. Posta and A. Gáspár: Optimization of hydraulic high pressure nebulization 

P. Fodor: Quality assurance in speciation analysis

Gy. Heltai, T. Józsa, K. Percsich and B. Fehér: Speciation analysis of Cr(III)/Cr(VI) using MIP-AES and ICP-AES element specific detection

M. Óvári, V. Papp and Gy. Záray: Speciation and ICP-MS determination of vanadium, nickel and beryllium in soil samples 
 

J. Nagy-Balogh, K. G. Sólymos, Z.Zs. Balogh, Zs. Molnár and Cs. Szabó: Radon anomaly in the village Sajóhídvég, NE Hungary

É. Bertalan and A. Bartha: Analytical methods of the research of Carlin type gold mineralization in Hungary 

J. Borszéki, P. Halmos, E. Hertelendy, L. Kovács and T. Pintér: Determination of trace elements of corrosion products in the primary circuit of nuclear reactors after preconcentration 

J. Dombovári, L. Papp, J. Mátyus, Zs. Varga and Gy. Kakuk: Analysis of human blood, plasma and hair samples using ICP-OES, GAAS and spectrographic methods

L. Paksy, A. Lengyel, O. Bánhidi and J. Czekkel: "In situ" analysis of the composition of nonferrous molten metal alloys by time-resolved laser induced breakdown spectrometry 

M. Matherny and N. Pliesovská: Comparison of valuation characteristics of OES and EDXRF analytical methods


Vissza Back