Magyar Kémiai Folyóirat
HUNGARIAN JOURNAL OF CHEMISTRY
Kémiai Közlemények
CHEMICAL COMMUNICATIONS

106. évfolyam, 4. szám, 2000. április

Fôszerkesztô: Pungor Ernô

Szerkesztô: Hangos Istvánné

Szerkesztô: Csákvári Béla

Szerkesztõbizottság:

Bárány Sándor, Beck Mihály, Berecz Endre, Bernáth Gábor, Burger Kálmán, Dékány Imre, Farsang György, Fogarasi Géza, Görög Sándor, Hollósi Miklós, Inczédy János, Inzelt György,  Kiss Tamás, Kõrös Endre, Lakatos István, Lipták András, Medzihradszky Kálmán, Nagy Miklós, Nagypál István, Náray-Szabó Gábor, Papp Sándor, Sohár Pál, Szántay Csaba, Szepesi Gábor, Vértes Attila, Záray Gyula és Zrínyi Miklós

Bodor Miklós (USA), Csizmadia Imre (Kanada), Diósady Levente (Kanada), Fendler János (USA), Fodor Alpár (Románia), Hegedûs Lajos (USA), Horváth Csaba (USA), Kékedy László (Románia), Keller András (Anglia), Kennedy József (USA), Kováts Ervin (Svájc), Matherny Miklós (Szlovák Köztársaság), Oláh György (USA), Pásztor Tibor (Jugoszlávia), Pretsch Ernõ (Svájc), Rabó Gyula (USA) és Somorjai Gábor (USA)

Mûszaki újdonságok rovatvezetôje: Pólos László
 

TARTALOM CONTENTS
Nagy László, Yamaguchi Toshio, Nomura Masaharu, Páli Tibor és Ohtaki Hitoshi: A Cu(II) ion  D-ribóz és D-glükózamin komplexeinek lokális szerkezete 

Joó Pál, Holló Viktória, Varga Kálmán és Hirschberg Gábor: Elektródmódosítás diszperziós kolloidokkal, radiokolloidokkal: az ezüst radioszol elektroaggregációja 

Rohrsetzer Sándor, Erdélyi József, Baksay Miklósné, Koltai László és Annus Sándor: Víztartalmú papíripari cellulózrostok kolloidkémiai szerkezetének megállapítása molekuláris kolloid és durva részecskék adszorpciójával, illetve adhéziójával 

Fónagy Tamás, Iván Béla és Szesztay Andrásné: Poliizobutilén-g-polisztirol ojtásos blokk-kopolimer szintézise kváziélõ atomátadásos gyökös polimerizációval 

Novák Tibor, Bakó Péter, Keglevich György, Ludányi Krisztina és Tõke László:  D-glükóz-alapú, foszfonoalkil-oldalláncot tartalmazó azakorona-éterek szintézise és alkalmazása enantioszelektív reakciókban 
 

L. Nagy, T. Yamaguchi, M. Nomura, T. Páli and H. Ohtaki: Structure of Cu(II) complexes of D-ribose and D-glucosamine 

P. Joó, V. Holló, K. Varga and G. Hirschberg: Dispersion colloid and radiocolloid modified electrodes: electroaggregation of silver radiosol

S. Rohrsetzer, J. Erdélyi, M. Baksay, L. Koltai, and S. Annus: Determination of the kolloidal structure of pulp fibres by adsorption and adhesion  of molecular, colloidal and coarse size particles, II. 
 

T. Fónagy, B. Iván and M. Szesztay: Synthesis of poly (isobutylene-g-styrene) graft copolymer by quasiliving atom transfer radical polymerization

T. Novák, P. Bakó, B. Pete, Gy. Keglevich, K. Ludányi and L. Tõke: Synthesis of D-glucose-based azacrown ethers with phosphonoalkyl side chain and their application  to enantioselective reaction 
 


Vissza Back