Magyar Kémiai Folyóirat
HUNGARIAN JOURNAL OF CHEMISTRY
Kémiai Közlemények
CHEMICAL COMMUNICATIONS

106. évfolyam, 3. szám, 2000. március

Fôszerkesztô: Pungor Ernô

Szerkesztô: Hangos Istvánné

Szerkesztô: Csákvári Béla

Szerkesztõbizottság:

Bárány Sándor, Beck Mihály, Berecz Endre, Bernáth Gábor, Burger Kálmán, Dékány Imre, Farsang György, Fogarasi Géza, Görög Sándor, Hollósi Miklós, Inczédy János, Inzelt György,  Kiss Tamás, Kõrös Endre, Lakatos István, Lipták András, Medzihradszky Kálmán, Nagy Miklós, Nagypál István, Náray-Szabó Gábor, Papp Sándor, Sohár Pál, Szántay Csaba, Szepesi Gábor, Vértes Attila, Záray Gyula és Zrínyi Miklós

Bodor Miklós (USA), Csizmadia Imre (Kanada), Diósady Levente (Kanada), Fendler János (USA), Fodor Alpár (Románia), Hegedûs Lajos (USA), Horváth Csaba (USA), Kékedy László (Románia), Keller András (Anglia), Kennedy József (USA), Kováts Ervin (Svájc), Matherny Miklós (Szlovák Köztársaság), Oláh György (USA), Pásztor Tibor (Jugoszlávia), Pretsch Ernõ (Svájc), Rabó Gyula (USA) és Somorjai Gábor (USA)

Mûszaki újdonságok rovatvezetôje: Pólos László
 

TARTALOM CONTENTS
Sohár Pál: Szerkezetkutatás spektroszkópiával (Összefoglaló közlemény) 

Vastag Gyöngyi, Szõcs Edit, Abdul Shaban, Konczos Géza és Kálmán Erika: 5-merkapto-1-fenil-tetrazol inhibitorhatásának vizsgálata elektrogravimetriás és pásztázó alagútmikroszkópos módszerekkel 

Beregi András és Papp Tamás: Hiteles galvániszap-anyagminta elõállítása és az összetételének meghatározására szervezett nemzetközi körelemzés eredményeinek értékelése 
 

Csöndes Eszter, Polyák Klára és Hlavay József: Pernyék minõsítési módszereinek összehasonlítása 

Hírek

P. Sohár: Structural determination by spectroscopy (Review) 
 

Gy. Vastag, E. Szõcs, A. Shaban, G. Konczos and E. Kálmán: Investigation of 5-mercapto-1-phenyl-tetrazole inhibition properties by us-ing EQCM and EC-STM techniques
 

A. Beregi and T.L. Papp: Preparation of a new Certified Reference Material (CRM) for the analysis of galvanic sludge and statistical evaluation of the results of an inter-laboratory test for determination of the concentration of a part of the metallic components 

E. Csöndes, K. Polyák and J. Hlavay: Comparison of the analysis of fly ash samples 

News


Vissza Back