Magyar Kémiai Folyóirat
HUNGARIAN JOURNAL OF CHEMISTRY
Kémiai Közlemények
CHEMICAL COMMUNICATIONS

106. évfolyam, 2. szám, 2000. február 

Fôszerkesztô: Pungor Ernô

Szerkesztô: Hangos Istvánné

Szerkesztô: Csákvári Béla

Szerkesztõbizottság:

Bárány Sándor, Beck Mihály, Berecz Endre, Bernáth Gábor, Burger Kálmán, Dékány Imre, Farsang György, Fogarasi Géza, Görög Sándor, Hollósi Miklós, Inczédy János, Inzelt György,  Kiss Tamás, Kõrös Endre, Lakatos István, Lipták András, Medzihradszky Kálmán, Nagy Miklós, Nagypál István, Náray-Szabó Gábor, Papp Sándor, Sohár Pál, Szántay Csaba, Szepesi Gábor, Vértes Attila, Záray Gyula és Zrínyi Miklós

Bodor Miklós (USA), Csizmadia Imre (Kanada), Diósady Levente (Kanada), Fendler János (USA), Fodor Alpár (Románia), Hegedûs Lajos (USA), Horváth Csaba (USA), Kékedy László (Románia), Keller András (Anglia), Kennedy József (USA), Kováts Ervin (Svájc), Matherny Miklós (Szlovák Köztársaság), Oláh György (USA), Pásztor Tibor (Jugoszlávia), Pretsch Ernõ (Svájc), Rabó Gyula (USA) és Somorjai Gábor (USA)

Mûszaki újdonságok rovatvezetôje: Pólos László
 

TARTALOM CONTENTS
Görög Sándor: Negyven év a gyógyszer-analitikában (Összefoglaló közlemény) 

Csomós Péter, Liisa T. Kanerva, Oskari Sundholm, Bernáth Gábor és Fülöp Ferenc: Aliciklusos b-aminosavak és származékaik elõállítása lipáz-katalizált rezolválással szerves oldószerekben 

Vincze László, Kraut Béla és Papp Sándor: Javaslat néhány kinetikailag labilis átmenetifém-komplex fotooxidációjának mechanizmusára

S. Görög: Fourty years in the pharmaceutical analysis (Review) 

P. Csomós, L.T. Kanerva, O. Sundholm, G. Bernáth, and F. Fülöp: Lipase-catalysed resolution of alicyclic b-amino acid derivatives 
 

L. Vincze, B. Kraut and S. Papp: A proposal for the mechanism of the photooxidation of kinetically labile transition metal complexes


Vissza Back