Magyar Kémiai Folyóirat
HUNGARIAN JOURNAL OF CHEMISTRY
Kémiai Közlemények
CHEMICAL COMMUNICATIONS

106. évfolyam, 1. szám, 2000. január 

Fôszerkesztô: Pungor Ernô

Szerkesztô: Hangos Istvánné

Szerkesztô: Csákvári Béla

Szerkesztõbizottság:

Bárány Sándor, Beck Mihály, Berecz Endre, Bernáth Gábor, Burger Kálmán, Dékány Imre, Farsang György, Fogarasi Géza, Görög Sándor, Hollósi Miklós, Inczédy János, Inzelt György,  Kiss Tamás, Kõrös Endre, Lakatos István, Lipták András, Medzihradszky Kálmán, Nagy Miklós, Nagypál István, Náray-Szabó Gábor, Papp Sándor, Sohár Pál, Szántay Csaba, Szepesi Gábor, Vértes Attila, Záray Gyula és Zrínyi Miklós

Bodor Miklós (USA), Csizmadia Imre (Kanada), Diósady Levente (Kanada), Fendler János (USA), Fodor Alpár (Románia), Hegedûs Lajos (USA), Horváth Csaba (USA), Kékedy László (Románia), Keller András (Anglia), Kennedy József (USA), Kováts Ervin (Svájc), Matherny Miklós (Szlovák Köztársaság), Oláh György (USA), Pásztor Tibor (Jugoszlávia), Pretsch Ernõ (Svájc), Rabó Gyula (USA) és Somorjai Gábor (USA)

Mûszaki újdonságok rovatvezetôje: Pólos László
 

TARTALOM CONTENTS
Várhelyi Csaba, Zsakó János és Ion Gãnescu: Tiocianáto-króm(III)komplexek képzõdése és szerkezete 

Berkó András és Solymosi Frigyes: Kétdimenziós modellkatalizátorok tanulmányozása pásztázó alagútmikroszkópiával 

Varga Szabolcs és Szalai István: Modell-folyadékkristályok fázisegyensúlyainak vizsgálata: A külsõ tér és a diszperziós vonzás hatása 

Szabó Kálmán és Földesi Edina: Elektrokémiai vizsgálatok kis hõmérsékleteken, XVI 

Temesi Dóra, Sárvári Zsolt és Krivácsy Zoltán: Kis molekulatömegû szerves savakmeghatározása légköri aeroszolban kapilláris elektroforézissel 

Vincze László, Kraut Béla, Horváth Attila, Papp Sándor és Oláh János: Az Fe2+aq ion, az Fe2+SO24 és Fe2+H+SO24 ionasszociátumok fotokémiai vizsgálata
 

ICs. Várhelyi, J. Zsakó and I. Gãnescu: Formation and structure of thiocyanato-chromium(III)complexes 

A. Berkó and F. Solymosi: 2D model catalysts studied by scanning tunneling microscopy: Rh, Ir supported on TiO2(110)-(1x2) 

Sz. Varga and I. Szalai: Theoretical study of the phase diagrams of model liquid crystals: The effect of the external field and the spherical attraction 

K. Szabó and E. Földesi: Electrochemical studies at low temperatures, XVI 

D. Temesi, Zs. Sárvári and Z. Krivácsy: Determination of low molecular weight carboxylic acids by capillary electrophoresis 

L. Vincze, B. Kraut A. Horváth, S. Papp and J. Oláh: Quantum yields of Fe2+aq,  Fe2+SO24and Fe2+H+SO24 energy transfer in the photochemical oxidation of iron(II)ions in FeSO4-H2SO4-H2O systems


Vissza Back