Magyar Kémiai Folyóirat
HUNGARIAN JOURNAL OF CHEMISTRY
Kémiai Közlemények
CHEMICAL COMMUNICATIONS

103. évfolyam, 12. szám, 1997. december

Fôszerkesztô: Pungor Ernô

Szerkesztô: Hangos Istvánné

Szerkesztô: Csákvári Béla

A Magyar Kémiai Folyóirat szerkesztôbizottsága:
Bárány Sándor, Beck Mihály, Berecz Endre, Bernáth Gábor, Burger Kálmán, Dékány Imre, Farsang György, Fogarasi Géza, Görög Sándor, Hollósi Miklós, Inczédy János, Inzelt György, Kiss Tamás, Kôrös Endre, Lakatos István, Lipták András, Medzihradszky Kálmán, Nagy Lajos György, Nagy Miklós, Nagypál István, Náray-Szabó Gábor, Papp Sándor, Sohár Pál, Szántay Csaba, Szepesi Gábor, Tüdôs Ferenc, Vértes Attila, Záray Gyula és Zrínyi Miklós

Mûszaki újdonságok rovatvezetôje: Pólos László

Bodor Miklós (USA), Csizmadia Imre (Kanada), Diósady Levente (Kanada), Fendler János (USA), Fodor Alpár (Románia), Hegedûs Lajos (USA), Horváth Csaba (USA), Kékedy László (Románia), Keller András (Anglia), Kennedy József (USA), Kováts Ervin (Svájc), Matherny Miklós (Szlovák Köztársaság), Oláh György (USA), Pásztor Tibor (Jugoszlávia), Pretsch Ernô (Svájc), Rabó Gyula (USA) és Somorjai Gábor (USA)


TARTALOM


CONTENTS
Virág Miklós, Stájer Géza, Szabó E. Angela, Bernáth Gábor, Sohár Pál és Reijo Sillanpä: 3-endo-(Hidroxi-metil)-5-exo-biciklo[2.2.1]heptil-2-endo-amin regioszelektív szintézise és átalakítása telített vagy részlegesen telített diendo-kondenzált heterociklusokká

Abdul Shaban, Kálmán Erika és Telegdi Judit: A rézkorrózió inhibíciója benzhidroxámsav-származékokkal vizes nátrium-klorid-oldatban

Görgényi Miklós, Király Zoltán, Körtvélyesi Tamás, Herman Van Langenhove és Seres László: Szerkezet és retenció kapcsolata a hidrazonok gázkromatográfiájában

Finta Zoltán, Hell Zoltán és Tôke László: Ciklopropánkarbonsav-származékok elôállításának és reakcióinak vizsgálata

Rausch Henrik és Braun Tibor: Szennyezôelemek vizsgálata különbözô kereskedelmi C60 és C70 gyártmányokban és azok kiindulási anyagaiban mûszeres neutronaktivációs analízisselKémiai Közlemények

M. Virág, G. Stájer, A. E. Szabó, G. Bernáth, P. Sohár and R. Sillanpä: Regioselective synthesis of 3-endo-hidroxymethyl-5-exo-phenylbicyclo [2.2.1]heptane-2-endo-amine and its transformation to saturated or partially saturated diendo-fused heterocycles

A. Shaban, E. Kálmán and J. Telegdi: Inhibition of copper corrosion in chloride solution by benzo-hydroxamic acids

M. Görgényi, Z. Király, T. Körtvélyesi, H. Van Langenhove and L. Seres: Structure-retention relationship in the gas chromatography of hydrazones

Z. Finta, Z. Hell and L. Tôke: Examination of the preparation and reactions of cyclopropane-carboxylic acid derivates

H. Rausch and T. Braun: Multielemental characterization of several brands of C60 and C70 fullerenes and fullerene precursors by instrumental neutron activation analysis


Chemical Communications


Vissza Back