Magyar Kémiai Folyóirat
HUNGARIAN JOURNAL OF CHEMISTRY
Kémiai Közlemények
CHEMICAL COMMUNICATIONS

103. évfolyam, 11. szám, 1997. november

Fôszerkesztô: Pungor Ernô

Szerkesztô: Hangos Istvánné

Szerkesztô: Csákvári Béla

A Magyar Kémiai Folyóirat szerkesztôbizottsága:
Bárány Sándor, Beck Mihály, Berecz Endre, Bernáth Gábor, Burger Kálmán, Dékány Imre, Farsang György, Fogarasi Géza, Görög Sándor, Hollósi Miklós, Inczédy János, Inzelt György, Kiss Tamás, Kôrös Endre, Lakatos István, Lipták András, Medzihradszky Kálmán, Nagy Lajos György, Nagy Miklós, Nagypál István, Náray-Szabó Gábor, Papp Sándor, Sohár Pál, Szántay Csaba, Szepesi Gábor, Tüdôs Ferenc, Vértes Attila, Záray Gyula és Zrínyi Miklós

Mûszaki újdonságok rovatvezetôje: Pólos László

Bodor Miklós (USA), Csizmadia Imre (Kanada), Diósady Levente (Kanada), Fendler János (USA), Fodor Alpár (Románia), Hegedûs Lajos (USA), Horváth Csaba (USA), Kékedy László (Románia), Keller András (Anglia), Kennedy József (USA), Kováts Ervin (Svájc), Matherny Miklós (Szlovák Köztársaság), Oláh György (USA), Pásztor Tibor (Jugoszlávia), Pretsch Ernô (Svájc), Rabó Gyula (USA) és Somorjai Gábor (USA)


TARTALOM


CONTENTS
Szabó Kálmán és Sulyok Alinka: Elektrokémiai vizsgálatok kis hômérsékleten, X.

Sztaricskai Ferenc, Dinya Zoltán, Batta Gyula, Masuma Rokuro és Omura Satoshi: Linkomicin antibiotikum kémiai módosítása

Fejes Pál, Horváth Anita, Halász János, B. Nagy János és Lázár Károly: Izomorf módon helyettesített ZSM-5 zeolitok hôkezelése és ennek jelentôsége a heterogén katalízisben

Kristóf Tamás és Liszi János: Új Monte Carlo szimulációs módszerek Gibbs-sokaságon egykomponensû fluidumok gôz-folyadék egyensúlyának meghatározására

Keglevich György, Tôke László és Újszászy Kálmán: Foszfortartalmú heterociklusok gyûrûtranszformációi, XIV.

Keglevich György, Tôke László, Újszászy Kálmán és Ludányi Krisztina: Foszfortartalmú heterociklusok gyûrûtranszformációi, XV.

Kémiai Közlemények

K. Szabó and A. Sulyok: Elektrochemical studies at low temperatures, X.

F. Sztaricskai, Z. Dinya, Gy. Batta, R. Masuma and S. Omura: Chemical modification of antibiotic lincomycin


P. Fejes, J. B. Nagy, K. Lázár, A. Horváth and J. Halász: Heat-treatment of isomorphously substitued ZSM-5 zeolites and its importance in heterogeneous catalysis

T. Kristóf and J. Liszi: New Gibbs ensemble Monte Carlo simulation methods for the determination of the vapour-liquid equilibria of pure fluids

Gy. Keglevich, L. Tôke and K. Újszászy: Ring transformation of phosphorus containing heterocycles, XIV.

Gy. Keglevich, L. Tôke, K. Újszászy and K. Ludányi: Ring transformation of phosphorus containing heterocycles, XV.


Chemical Communications


Vissza Back