Magyar Kémiai Folyóirat
HUNGARIAN JOURNAL OF CHEMISTRY
Kémiai Közlemények
CHEMICAL COMMUNICATIONS

103. évfolyam, 9. szám, 1997. szeptember

Fôszerkesztô: Pungor Ernô

Szerkesztô: Hangos Istvánné

Szerkesztô: Csákvári Béla

A Magyar Kémiai Folyóirat szerkesztôbizottsága:
Bárány Sándor, Beck Mihály, Berecz Endre, Bernáth Gábor, Burger Kálmán, Dékány Imre, Farsang György, Fogarasi Géza, Görög Sándor, Hollósi Miklós, Inczédy János, Inzelt György, Kiss Tamás, Kôrös Endre, Lakatos István, Lipták András, Medzihradszky Kálmán, Nagy Lajos György, Nagy Miklós, Nagypál István, Náray-Szabó Gábor, Papp Sándor, Sohár Pál, Szántay Csaba, Szepesi Gábor, Tüdôs Ferenc, Vértes Attila, Záray Gyula és Zrínyi Miklós

Mûszaki újdonságok rovatvezetôje: Pólos László

Bodor Miklós (USA), Csizmadia Imre (Kanada), Diósady Levente (Kanada), Fendler János (USA), Fodor Alpár (Románia), Hegedûs Lajos (USA), Horváth Csaba (USA), Kékedy László (Románia), Keller András (Anglia), Kennedy József (USA), Kováts Ervin (Svájc), Matherny Miklós (Szlovák Köztársaság), Oláh György (USA), Pásztor Tibor (Jugoszlávia), Pretsch Ernô (Svájc), Rabó Gyula (USA) és Somorjai Gábor (USA)


TARTALOM


CONTENTS
Szabadváry Ferenc: A Fizikai Kémia Tanszék története, avagy 75 éves a BME Fizikai Kémia Tanszéke


Barsi László, Szabó Dénes, Büki András és Zrínyi Miklós: Ferrogél: mágneses térre érzékeny rugalmas anyag

Oláh Károly: Az entrópiaprodukció: új eredmények

Sztraka Lajos, Seppo Alanko és Matti Koivusaari: A metil-amin infravörös spektrumának elsô inverziós és harmadik belsô rotációs gerjesztett állapota közötti csatolás

Dékány Imre és Nagy Lajos György: Biner elegyek és oldatok interlamelláris szorpciója részlegesen hidrofóbizált szilikátfelületeken

Grofcsik András, Kubinyi Miklós, Jan Baran és William Jeremy Jones: Az inverz Raman-spektroszkópia alkalmazása folyadékkristályok szerkezetvizsgálatában

Sándor Nóra, Németh Zsolt, Rácz György, Pálinkás János és Koczó Kálmán: A habverés mûvelete

Klug Ottó, Parlagh Gyula, Rusznák István, Sallay Péter és Farkas László: Aromás alkoholok hidroxi-etilezésének kinetikája

Vincze Árpád, Erdôs Elemér, Solymosi József, Gresits Iván, Chobola Róbert, Ormai Péter, Fritz András, Pintér Tamás és Süveges Miklós: 90Sr meghatározása atomerômûvi folyékony hulladékokból

Bäumler Ede, Sarkadi András, Erdôs Kálmán, Solymosi József, Gujgiczer Árpád, Illés Zsolt, Simoncsics László és Plachtovics György: Magsugárzás-detektorok méréshatárának kiterjesztése

Bóta Attila, László Krisztina, Nagy Lajos György és Heide Schlimper: Barackmagból elôállított aktív szén jellemzése

Kémiai Közlemények

F. Szabadváry: History of the Institute for Physical Chemistry or the Institute of Physical Chemistry of the Technical University of Budapest is 75 years old

L. Barsi, D. Szabó, A. Büki and M. Zrínyi: Ferrogel: a magnetic field sensitive elastic material

K. Oláh: The entropy production: new results

L. Sztraka, S. Alanko and M. Koivusaari: Coupling between the first inversion and the third torsional levels in the infrared spectrum of methyl amine

I. Dékány and L. Gy. Nagy: Interlamellar adsorption of binary liquid mixtures and solutions on partially hydrophobized silicate surface

A. Grofcsik, M. Kubinyi, J. Baran and W. J. Jones: Applications of inverse Raman spectroscopy for the study of the structures of liquid crystals

N. Sándor, Zs. Németh, K. Koczó, Gy. Rácz and J. Pálinkás: Foam beating: a unit operation

O. Klug, Gy. Parlagh, I. Rusznák, P. Sallay and L. Farkas: Kinetics of hydroxyethylation of aralkyl alcohols


Á. Vincze, E. Erdôs, J. Solymosi, I. Gersits, R. Chobola, P. Ormai, A. Fritz, T. Pintér and M. Süveges: Determination of 90Sr in liquid power-plant wastes


E. Bäumler, A. Sarkadi, K. Erdôs, J. Solymosi, Á. Gujgiczer, Zs. Illés, L. Simoncsics and Gy. Plachtovics: Extension of the sensitivity range of nuclear radiation detectors


A. Bóta, K. László, H. Schlimper and L. Gy. Nagy: Active carbon from apricot pits

Chemical Communications


Vissza Back