Magyar Kémiai Folyóirat
HUNGARIAN JOURNAL OF CHEMISTRY
Kémiai Közlemények
CHEMICAL COMMUNICATIONS

103. évfolyam, 8. szám, 1997. augusztus

Fôszerkesztô: Pungor Ernô

Szerkesztô: Hangos Istvánné

Szerkesztô: Csákvári Béla

A Magyar Kémiai Folyóirat szerkesztôbizottsága:
Bárány Sándor, Beck Mihály, Berecz Endre, Bernáth Gábor, Burger Kálmán, Dékány Imre, Farsang György, Fogarasi Géza, Görög Sándor, Hollósi Miklós, Inczédy János, Inzelt György, Kiss Tamás, Kôrös Endre, Lakatos István, Lipták András, Medzihradszky Kálmán, Nagy Lajos György, Nagy Miklós, Nagypál István, Náray-Szabó Gábor, Papp Sándor, Sohár Pál, Szántay Csaba, Szepesi Gábor, Tüdôs Ferenc, Vértes Attila, Záray Gyula és Zrínyi Miklós

Mûszaki újdonságok rovatvezetôje: Pólos László

Bodor Miklós (USA), Csizmadia Imre (Kanada), Diósady Levente (Kanada), Fendler János (USA), Fodor Alpár (Románia), Hegedûs Lajos (USA), Horváth Csaba (USA), Kékedy László (Románia), Keller András (Anglia), Kennedy József (USA), Kováts Ervin (Svájc), Matherny Miklós (Szlovák Köztársaság), Oláh György (USA), Pásztor Tibor (Jugoszlávia), Pretsch Ernô (Svájc), Rabó Gyula (USA) és Somorjai Gábor (USA)


TARTALOM


CONTENTS
Maros László és Igaz Sarolta: Fenolok meghatározása vizes oldatokban, brómozott származékokon keresztül gázkromatográfiásan, elektronbefogásos detektorral

Varga József és G. W. Ehrenstein: Polimerek kristályosodása és olvadása, XXVI.

Varga József, G. W. Ehrenstein és A. Breining: Polimerek kristályosodása és olvadása, XXVII.

Joó Pál és A. Fitch: Transzportfolyamatok hidrofóbizált montmorillonit-módosított elektródokban

Tasi Gyula, M. Fujio és Pálinkó István: Ab initio kvantumkémiai számítások szénhidrogén-molekulákra, I.

Szabó Kálmán és Sulyok Alinka: Elektrokémiai vizsgálatok kis hômérsékleteken, IX.

Kriska Tamás, Gál Dezsô és E. Mal'tseva: In vivo kísérletek szabad gyökök fotodinamikus terápiában betöltött szerepének tisztázására, II.

Mûszaki újdonságok

Gáspár Attila és Posta József: KH-ftalát alkalmazása V(V) és V(IV) on-line folyadékkromatográfiás/lángatomabszorpciós spektrometriás meghatározásához

Hírek

Kémiai Közlemények

L. Maros and S. Igaz: Determination of phenols in aqueous solutions as bromoderivatives by GC-ECD


J. Varga and G. W. Ehrenstein: Crystallization and melting of polymers, XXVI.

J. Varga, G.W. Ehrenstein and A. Breining: Crystallization and melting of polymers, XXVII.

P. Joó and A. Fitch: Transport processes at hydrophobized montmorillonite-modified electrodes

Gy. Tasi, F. Mizukami and I. Pálinkó: Ab initio quantum chemical calculations for hydrocarbon molecules, I.

K. Szabó and A. Sulyok: Electrochemical studies at low temperatures, IX.

T. Kriska, E. Mal'tseva and D. Gál: In vivo studies on the role of free radicals in photodynamic therapy, II.


Technical novelties

A. Gáspár and J. Posta: Determination of V(V) and V(IV) with on-line liquid chromatography/flame atomic absorption spectrometry using KH-phthalate

News

Chemical Communications


Vissza Back