Magyar Kémiai Folyóirat
HUNGARIAN JOURNAL OF CHEMISTRY
Kémiai Közlemények
CHEMICAL COMMUNICATIONS

103. évfolyam, 7. szám, 1997. július

Fôszerkesztô: Pungor Ernô

Szerkesztô: Hangos Istvánné

Szerkesztô: Csákvári Béla

A Magyar Kémiai Folyóirat szerkesztôbizottsága:
Bárány Sándor, Beck Mihály, Berecz Endre, Bernáth Gábor, Burger Kálmán, Dékány Imre, Farsang György, Fogarasi Géza, Görög Sándor, Hollósi Miklós, Inczédy János, Inzelt György, Kiss Tamás, Kôrös Endre, Lakatos István, Lipták András, Medzihradszky Kálmán, Nagy Lajos György, Nagy Miklós, Nagypál István, Náray-Szabó Gábor, Papp Sándor, Sohár Pál, Szántay Csaba, Szepesi Gábor, Tüdôs Ferenc, Vértes Attila, Záray Gyula és Zrínyi Miklós

Mûszaki újdonságok rovatvezetôje: Pólos László

Bodor Miklós (USA), Csizmadia Imre (Kanada), Diósady Levente (Kanada), Fendler János (USA), Fodor Alpár (Románia), Hegedûs Lajos (USA), Horváth Csaba (USA), Kékedy László (Románia), Keller András (Anglia), Kennedy József (USA), Kováts Ervin (Svájc), Matherny Miklós (Szlovák Köztársaság), Oláh György (USA), Pásztor Tibor (Jugoszlávia), Pretsch Ernô (Svájc), Rabó Gyula (USA) és Somorjai Gábor (USA)


TARTALOM


CONTENTS
Varga Kálmán és Nagy Melinda: Fémek felületi tulajdonságainak vizsgálata radioizotópos nyomjelzéssel, X.

Nagy Miklós: Vizsgálatok polielektrolit géleken, IV.

Gáspár Attila, Posta József és Tóth Róbert: KH-ftalát alkalmazása különbözô típusú minták Cr(III)/Cr(VI)-tartalmának on-line folyadékkromatográfiás elválasztásához, a Cr(III) dúsításához és lángatomabszorpciós spektrometriás meghatározásához

Fischer János, Szalai Krisztina, Szôke Katalin és Dobay László: N-(2-hidroxi-5-metil-fenil)-szubsztituált aminosavak elôállítása

Soós István: Prevulkanizációs folyamatok és a feldolgozhatóság

Könyvismertetés

Kémiai Közlemények

K. Varga and M. Nagy: Investigation of the surface properties of metals by radiotracer technique, X

M. Nagy: Studies on polyelectrolyte gels, IV

A. Gáspár, J. Posta and R. Tóth: On-line chromatographic separation of Cr(III)/Cr(VI) and preconcentration of Cr(III) using KH phthalate and their determination in various samples by flame atomic absorption spectrometry


J. Fischer, K. Szalai, K. Szôke, and L. Dobay: Synthesis of N-(2-hydroxy-5-methyl-phenyl) substituted amino acids


I. Soós: Prevulcanization processes and processability


Book Rewievs

Chemical Communications


Vissza Back