Magyar Kémiai Folyóirat
HUNGARIAN JOURNAL OF CHEMISTRY
Kémiai Közlemények
CHEMICAL COMMUNICATIONS

103. évfolyam, 6. szám, 1997. június

Fôszerkesztô: Pungor Ernô

Szerkesztô: Hangos Istvánné

Szerkesztô: Csákvári Béla

A Magyar Kémiai Folyóirat szerkesztôbizottsága:
Bárány Sándor, Beck Mihály, Berecz Endre, Bernáth Gábor, Burger Kálmán, Dékány Imre, Farsang György, Fogarasi Géza, Görög Sándor, Hollósi Miklós, Inczédy János, Inzelt György, Kiss Tamás, Kôrös Endre, Lakatos István, Lipták András, Medzihradszky Kálmán, Nagy Lajos György, Nagy Miklós, Nagypál István, Náray-Szabó Gábor, Papp Sándor, Sohár Pál, Szántay Csaba, Szepesi Gábor, Tüdôs Ferenc, Vértes Attila, Záray Gyula és Zrínyi Miklós

Mûszaki újdonságok rovatvezetôje: Pólos László

Bodor Miklós (USA), Csizmadia Imre (Kanada), Diósady Levente (Kanada), Fendler János (USA), Fodor Alpár (Románia), Hegedûs Lajos (USA), Horváth Csaba (USA), Kékedy László (Románia), Keller András (Anglia), Kennedy József (USA), Kováts Ervin (Svájc), Matherny Miklós (Szlovák Köztársaság), Oláh György (USA), Pásztor Tibor (Jugoszlávia), Pretsch Ernô (Svájc), Rabó Gyula (USA) és Somorjai Gábor (USA)


TARTALOM


CONTENTS
Csanády Andrásné, Csordás Tóth-Pintér Anna, Imre-Baán Irén, Borsodi Magda és Horváth Pál: Alacsony olvadáspontú nehézfém-alumíniumötvözetek mikroszerkezete, elektrokémiai és korróziós tulajdonságai

Varga Kálmán, Baradlai Pál és Vértes Attila: Fémek felületi tulajdonságainak vizsgálata radioizotópos nyomjelzéssel, IX.

Hírek

Kémiai Közlemények

A. Csanády, P. Horváth, A. Csordás Tóth-Pintér, I. Baán and M. Borsodi: Heavy metal and aluminium alloys of low melting point; microstructure, electrochemical and corrosion properties

K. Varga, P. Baradlai and A. Vértes: Investigation of the surface properties of metals by radiotracer technique, IX.

News

Chemical Communications


Vissza Back