Magyar Kémiai Folyóirat
HUNGARIAN JOURNAL OF CHEMISTRY
Kémiai Közlemények
CHEMICAL COMMUNICATIONS

103. évfolyam, 5. szám, 1997. május

Fôszerkesztô: Pungor Ernô

Szerkesztô: Hangos Istvánné

Szerkesztô: Csákvári Béla

A Magyar Kémiai Folyóirat szerkesztôbizottsága:
Bárány Sándor, Beck Mihály, Berecz Endre, Bernáth Gábor, Burger Kálmán, Dékány Imre, Farsang György, Fogarasi Géza, Görög Sándor, Hollósi Miklós, Inczédy János, Inzelt György, Kiss Tamás, Kôrös Endre, Lakatos István, Lipták András, Medzihradszky Kálmán, Nagy Lajos György, Nagy Miklós, Nagypál István, Náray-Szabó Gábor, Papp Sándor, Sohár Pál, Szántay Csaba, Szepesi Gábor, Tüdôs Ferenc, Vértes Attila, Záray Gyula és Zrínyi Miklós

Mûszaki újdonságok rovatvezetôje: Pólos László

Bodor Miklós (USA), Csizmadia Imre (Kanada), Diósady Levente (Kanada), Fendler János (USA), Fodor Alpár (Románia), Hegedûs Lajos (USA), Horváth Csaba (USA), Kékedy László (Románia), Keller András (Anglia), Kennedy József (USA), Kováts Ervin (Svájc), Matherny Miklós (Szlovák Köztársaság), Oláh György (USA), Pásztor Tibor (Jugoszlávia), Pretsch Ernô (Svájc), Rabó Gyula (USA) és Somorjai Gábor (USA)
TARTALOM CONTENTS
Gerzson Miklós, Leitold Adrien és Hangos Katalin: Irányított technológiai rendszerek vizsgálata magas szintû Petri-hálók segítségével, I. Modellezés

Gerzson Miklós, Leitold Adrien és Hangos Katalin: Irányított technológiai rendszerek vizsgálata magas szintû Petri-hálók segítségével, II. Analízis

Hakl József, Hunyadi Ilona, Csige István, Vásárhelyi Attila és Somlai János: Vízminták rádium- és radon- koncentrációjának meghatározása nyomdetektoros módszerrel

Mûszaki újdonságok

Temesvári János és Hoschke Ágoston: Glükóztartalom enzimes meghatározása kísérleti mintákban

Hírek

Kémiai Közlemények

M. Gerzson, A. Leitold and K.M. Hangos: Analysis of controlled process systems by high level Petri nets, I. Modelling

M. Gerzson, A. Leitold and K.M. Hangos: Analysis of controlled process systems by high level Petri nets, II. Analysis

J. Hakl, I. Hunyadi, I. Csige, A. Vásárhelyi and J. Somlai: Determination of dissolved radon and radium content of water samples by track etch method

Technical novelties

J. Temesvári and Á. Hoschke: Determination of glucose by means of an enzymatic method

News

Chemical Communications


Vissza Back