Akadémiai védések valamennyi tudományterületrõl
1999. december

december 1. szerda 10.30 óra
Korompay H. János: A "jellemzetes" irodalom jegyében. /Az 1840-es évek irodalomkritikai gondolkodása/
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Irodalomtudományi Intézet, Budapest, Ménesi út 11-13.
+ 338 23 44/281 Kozári Monika

december 1. szerda 14.00 óra
Ésik Olga: Papillaris pajzsmirigyrák: epidemiológia, kezelés, túlélésbecslés
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 338 23 44/280 Kiss Árpád

december 3. péntek 10.00 óra
Do Xuan Quang: A venturiás varasodással és lisztharmattal szembeni ellenállóság öröklõdése almafajták utódnemzedékeiben
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
KÉE K. ép. III. em. Klub helyiség, 1118 Budapest, Villányi út 35-43.
+ 338 23 44/286 Szalay Dezsõ

december 3. péntek 10.30 óra
Nagy Ágnes: Egzakt potenciálok, egyenletek és tételek a sûrûségfunkcionál elméletben
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 338 23 44/288 Szalai Sándorné

december 7. kedd 11.00 óra
Loch Jakab: A hazai talajok magnézium-ellátottságának jellemzése és a magnéziumtrágyázás
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 338 23 44/286 Szalay Dezsõ

december 7. kedd 14.00 óra
Szabó László Gyula: Allelopátia mesterséges és természetes körülmények között - az allelopátia értelmezése
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 338 23 44/286 Szalay Dezsõ

december 7. kedd 15.00 óra
Fábri György: A magyar felsõoktatás társadalomfilozófiai vizsgálata
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, III. em. Elõadóterem
+ 338 23 44/281 Kozári Monika

december 8. szerda 10.00 óra
Krómer István: Új lehetõségek a szabadvezetékes villamosenergia átvitelben és elosztásban
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 338 23 44/288 Szalai Sándorné

december 8. szerda 10.30 óra
Horváth Gyula: Európai regionális politika
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 338 23 44/220 Stier Miklós

december 8. szerda 14.00 óra
Fónyad Péter: Néhány általános törvényszerûség a társadalmi haladás gazdasági-technikai hátterében
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Titkársága 243-as szoba
+ 338 23 44/220 Stier Miklós

december 9. csütörtök 14.00 óra
Györffy György: Kabócaközösségek összetétele és szerkezetváltozásai dél-alföldi gyepeken
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 338 23 44/286 Szalay Dezsõ

december 9. csütörtök 14.00 óra
Idei Miklós: Kapilláris zónaelektroforetikus és micelláris elektrokinetikai kromatográfiás módszerek alkalmazása biopolimerek vizsgálatában
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 338 23 44/284 Körmendi Sándor

december 13. hétfõ 10.00 óra
Szalay Györgyi: Interimsprachliche Defizite in Verhandlungen
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 338 23 44/281 Kozári Monika

december 14. kedd 11.00 óra
Csoma Zsigmond: Szõlészeti, borászati hagyományok, a megújulás és a közösség kötelékében /Kapcsolatok, hatások, konfliktusok Dunántúl és Európa között .../
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 338 23 44/286 Szalay Dezsõ

december 15. szerda 14.00 óra
Rásó Erzsébet: Állatmodellek a kísérletes rákkutatásban
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 338 23 44/280 Kiss Árpád

december 16. csütörtök 14.00 óra
Tósaki Árpád: The Control of Reperfusion Induced Dysfunction
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 338 23 44/280 Kiss Árpád

december 16. csütörtök 15.00 óra
Buru Péter: Time is One: An Attempt at an Atemporal Model in Postmodernits Novels
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
BKE VIII., Horánszky ut. 20.
+ 338 23 44/281 Kozári Monika

december 17. péntek 11.00 óra
Földvári Sándor: A felvilágosodás és a nemzeti megújulás hatásai a kárpátaljai ruszin, görög katolikus értelmiségre
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 338 23 44/281 Kozári Monika

december 17. péntek 14.00 óra
Záborszky László: Organization and Afferent Connection of Basal Forebrain Cholinergic Neurons
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 338 23 44/286 Szalay Dezsõ

december 20. hétfõ 10.00 óra
Monostori László: Intelligens gyártórendszerek
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 338 23 44/288 Szalai Sándorné

december 20. hétfõ 11.00 óra
Gazda István: A magyarországi szakkönyvkiadás 1748-1849 közötti idõszakának történetébõl /Mûvelõdés- és tudománytörténeti forrástanulmány/
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 338 23 44/281 Kozári Monika

december 20. péntek 14.00 óra
Pál József: Az Isteni Színjáték nyelvi és tipológiai szimbolizmusa
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 338 23 44/281 Kozári Monika

december 20. hétfõ 14.00 óra
Poór Gyula: Az osteoporosis, a csigolyadeformitások és a proximális femurtörések klinikai-epidemiológiai vonatkozásai
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 338 23 44/280 Kiss Árpád

december 21. kedd 14.00 óra
Karádi István: Thrombogén és endothelkárosító tényezõk atherosclerosisban
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 338 23 44/280 Kiss Árpád

december 22. szerda 10.00 óra
Schmidt István: Áramirányítós szinkron- és aszinkron motor valamint szinkron szervohajtás vizsgálata
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 338 23 44/288 Szalai Sándorné

december 23. csütörtök 10.30 óra
Csörgõ Tamás: Részecske-spektrumok és kvantum-statisztikus korrelációk
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 338 23 44/288 Szalai Sándorné


Tájékoztató http://www.kfki.hu/chemonet/
http://www.ch.bme.hu/chemonet/