Akadémiai védések valamennyi tudományterületrõl
1999. november

november 8. hétfõ 10.00 óra
Szalai József: A faanyag anizotróp szilárdsági jellemzõi
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 338 23 44/288 Szalai Sándorné

november 8. hétfõ 14.00 óra
Sailer Kornél: Nagysûrûségû hadronikus anyag
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 338 23 44/288 Szalai Sándorné

november 10. szerda 10.00 óra
Erdõsi Péter: A fejedelmi politikát támogató külföldi csoportok és a reprezentáció színterei Báthory Zsigmond udvarában (1581-1598)
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 338 23 44/281 Kozári Monika

november 10. szerda 14.00 óra
Bonyhay István: Az artéria carotis biomechanikai tulajdonságai és az artériás baroreflex közötti összefüggés emberben
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 338 23 44/280 Kiss Árpád

november 11. csütörtök 10.00 óra
Szilágyi Mihály: A nyomelem-ellátottság és egyéb stresszorok hatásai az állati anyagcserére, kémiai/biokémiai jellemzõkre
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 338 23 44/286 Szalay Dezsõ

november 12. péntek 10.00 óra
Solti László: Immun-analitikai eljárások az állatorvosi diagnosztikában
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Díszterem
+ 338 23 44/286 Szalay Dezsõ

november 12. péntek 11.00 óra
Boros Imre Miklós: Cisz- és transz-hatású elemek szerepe a humán T-sejt leukémia és szarvasmarha leukémia vírus transzkripciójának szabályozásában
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Kongresszusi terem, 1014 Budapest, Országház u. 28.
+ 338 23 44/286 Szalay Dezsõ

november 15. hétfõ 10.30 óra
Gerencsér László: Strong approximation methods in the statistical theory of linear stochastic systems
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 338 23 44/284 Körmendi Sándor

november 15. hétfõ 14.00 óra
Kovács Ferenc: Mikroáramkörök mérése és alkalmazásuk néhány példája
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 338 23 44/288 Szalai Sándorné

november 16. kedd 15.00 óra
Pintér Ildikó: A sportjátékosok személyiségének és társas kapcsolatainak vizsgálata, s azok pedagógiai onatkozásai
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 338 23 44/281 Kozári Monika

november 17. szerda 10.00 óra
Jehoda Rozália: A nemzetközi kereskedelem és a mûködõtõke-áramlás összefüggései, különös tekintettel a fejlõdõ országok tapasztalataira
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 338 23 44/220 Stier Miklós

november 18. csütörtök 10.00 óra
Udvardy László: Fás szárú adventiv növények Budapesten és környékén
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 338 23 44/286 Szalay Dezsõ

november 19. péntek 11.00 óra
Gyõri Zoltán: A termesztési tényezõk hatása egyes gabonafélék és maghüvelyesek minõségére
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 338 23 44/286 Szalay Dezsõ

november 22. hétfõ 11.00 óra
Böddi Béla: A molekuláris kölcsönhatások szerepe a NADPH-protoklorofillid oxidoreduktáz mûködésében
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 338 23 44/286 Szalay Dezsõ

november 23. kedd 10.00 óra
Hunyadi Zoltán: Lakóépületek passzív zajvédelme
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 338 23 44/288 Szalai Sándorné

november 24. szerda 11.00 óra
Süle Sándor: Biológiai és genetikai védekezés az agrobaktériumos növénybetegségek ellen
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Kongresszusi terem, 1014 Budapest, Országház u. 28.
+ 338 23 44/286 Szalay Dezsõ

november 25. csütörtök 14.00 óra
Engelhardt József: A neuronok immunkárosodása
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 338 23 44/280 Kiss Árpád


Tájékoztató http://www.kfki.hu/chemonet/
http://www.ch.bme.hu/chemonet/