Akadémiai védések valamennyi tudományterületrõl
1999. október

október 4. hétfõ 10.00 óra
Dér András: Konformációváltozásokat kísérõ töltésmozgások membránfehérjékben
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 338 23 44/288 Szalai Sándorné
 

október 5. kedd 10.00 óra
Kovács Róbert: A szuburbanizáció hatása az önkormányzatokra különös tekintettel Budapestre és környékére
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 338 23 44/220 Stier Miklós
 

október 5. kedd 14.00 óra
Szabó Gyula: Neurokémiai tényezõk szerepe az alkohol idegrendszeri hatásában
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasó terem
+ 338 23 44/280 Kiss Árpád
 

október 7. csütörtök 14.00 óra
Reusz György: A kalcium-anyagcsere, valamint a vérnyomás vizsgálata egészséges és vesebeteg gyermekekben
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 338 23 44/280 Kiss Árpád
 

október 8. péntek 10.00 óra
Dövényi Péter: Geofizikai vizsgálatok a Pannon-medence litoszférafejlõdésének megértéséhez
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 338 23 44/220 Stier Miklós
 

október 11. hétfõ 14.00 óra
Horváth Hilda Rita:
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, Felolvasó terem
+ 338 23 44/280 Kiss Árpád
 

október 12. kedd 14.00 óra
Kisari János: Avian parvovirusok: jellemzés, diagnózis, védekezés
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 338 23 44/286 Szalay Dezsõ
 

október 19. kedd 14.00 óra
Phan Luu Huong: Integrált szolgáltatású hozzáférési hálózatok a B-ISDN számára
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Szhékház, I. em. Képesterem
+ 338 23 44/288 Szalai Sándorné
 

október 21. csütörtök 10.00 óra
Kayed Khalil Jaradat: Education in Palestine between the British Mandate and the Israeli Occupation
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, III. em. Elõadóterem
+ 338 23 44/281 Kozári Monika
 

október 21. csütörtök 14.00 óra
Arató András: A bélnyálkahártya immunhisztológiai eltérései coeliakiás és colitis ulcerosás gyermekekben
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 338 23 44/280 Kiss Árpád
 

október 26. kedd 14.00 óra
Hegyi Zoltán: Kolónialitás, szülõi ráfordítás és utódgondozás a partimadarak (Charadrii) szaporodásában
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Képesterem
+ 338 23 44/286 Szalay Dezsõ
 

október 27. szerda 10.00 óra
Tarján Gábor: A magyar kisebbség Muravidéken (1920-1990)
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
Rendõrtiszti Fõisk., Fõ ép."A" terem, 1121 Budapest, Farkasvölgyi út. 12.
+ 338 23 44/281 Kozári Monika
 

október 27. szerda 14.00 óra
Fábián Zoltán: Az autoritarizmus, az elõítéletek és a politikai-ideológiai tagoltság kapcsolata Magyarországon a posztkommunista átalakulás idején
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, III. em. Elõadóterem
+ 338 23 44/220 Stier Miklós
 

október 29. péntek 10.00 óra
Tengelyi László: Der Zwitterbegriff Lebensgeschichte
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 338 23 44/281 Kozári Monika


Tájékoztató http://www.kfki.hu/chemonet/
http://www.ch.bme.hu/chemonet/