Akadémiai védések valamennyi tudományterületrõl
1999. szeptember


szeptember 1. szerda 11.00 óra
Janzer Frigyes: Miért nincs bûnöm, ha van? A bûn a modern irodalomban: József Attila és Albert Camus"
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 338 23 44/281 Kozári Monika

szeptember 2. csütörtök 10.00 óra
Tolnai Márton: A Magyar Tudományos Akadémia és a tudomány intézményrendszerének átalakulása
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Könyvtára, Vasarely terem, 1055 Budapest, Arany János u. 1.
+ 338 23 44/220 Stier Miklós

szeptember 2. csütörtök 10.30 óra
Novák Béla: A sejtszaporodás reakciókinetikai modellezése
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 338 23 44/284 Körmendi Sándor

szeptember 3. péntek 10.30 óra
Kövér Ákos: Ionizációs folyamatok atomi ütközésekben
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 338 23 44/288 Szalai Sándorné

szeptember 8. szerda 10.00 óra
Mohamed M. Mesallati: Az emberi életút szokásai Líbiában
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Elnöki Tanácsterem
+ 338 23 44/281 Kozári Monika

szeptember 14. kedd 10.00 óra
Klebovich Imre: Új bioanalitikai módszerek és alkalmazásuk a gyógyszerkutatásban és fejlesztésben
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Kongresszusi terem, 1014 Budapest, Országház u. 28.
+ 338 23 44/284 Körmendi Sándor

szeptember 15. szerda 10.00 óra
Iványi Miklósné: Nemlineáris mágneses terek numerikus analízise
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 338 23 44/288 Szalai Sándorné

szeptember 17. péntek 14.00 óra
Uhrman Iván: Théseus utódai
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Kongresszusi terem, 1014 Budapest, Országház u. 28.
+ 338 23 44/281 Kozári Monika

szeptember 20. hétfõ 10.00 óra
Radványi András: Sztereogramok elemzése celluláris neurális környezetben
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 338 23 44/288 Szalai Sándorné

szeptember 24. péntek 10.00 óra
Thomka Beáta: Mészöly Miklós.
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Kongresszusi terem, 1014 Budapest, Országház u. 28.
+ 338 23 44/281 Kozári Monika

szeptember 24. péntek 15.00 óra
Homolya László: Széles körû drogrezisztenciát okozó fehérjék funkcionális vizsgálata fluoreszcens módszerekkel
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
Parlament Café, Rendezvényterem, 1055 Budapest, Kossuth tér 9.
+ 338 23 44/286 Szalay Dezsõ

szeptember 29. szerda 14.00 óra
Molnár Péter: Központi idegrendszeri daganatok prognózisát befolyásoló morphológiai és funkcionális tényezõk vizsgálata
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 338 23 44/280 Kiss Árpád


Tájékoztató http://www.kfki.hu/chemonet/
http://www.ch.bme.hu/chemonet/