Akadémiai védések valamennyi tudományterületrõl
1999. június

június 1. kedd 11.00 óra
Gadányi Károly: The Evolution of Vocabulary in Literary Slovenian
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Kongresszusi terem, 1014 Budapest, Országház u. 28.
+ 338 23 44/281 Kozári Monika

június 1. kedd 14.00 óra
Zalabai Zsigmond: Verstörténés. A szlovákiai magyar líra újabb nemzedékei, 1970-1988.
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, Elnöki Tanácsterem
+ 338 23 44/281 Kozári Monika

június 2. szerda 10.30 óra
Jankovics István: Az Orion populációhoz tartozó fiatal csillagok spektroszkópiája
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Kongresszusi terem, 1014 Budapest, Országház u. 28.
+ 338 23 44/288 Szalai Sándorné

június 4. péntek 10.00 óra
Müller Mónika: Lern-und Kommunikationsstrategien ungarischer Kinder beim Erwerb der deutschen Sprache im Kindergarten. Mit Vorüberlegungen zur Erstellung eines Tests zur Messung der Deutschkenntnisse von Kindergartenkindern
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, Elnöki Tanácsterem
+ 338 23 44/281 Kozári Monika

június 4. péntek 10.00 óra
Kenyeres János: From Blake to the Bible. Northrop Frye in Modern Criticism (Blake-tõl a Bibliáig. Northrop Frye a modern irodalomtudományban)
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
Parlament Café, Rendezvényterem, 1055 Budapest, Kossuth tér 9.
+ 338 23 44/281 Kozári Monika

június 4. péntek 11.00 óra
Dévai György: A környezetminõsítés szünbiológiai alapelvei két amfibikus rovarcsoport példáján (Odonata, Diptera: Chironomidae)
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 338 23 44/286 Szalay Dezsõ

június 7. hétfõ 14.00 óra
Kiss Gábor: A középkori magyarországi ordinarium-dallamok történeti, liturgiai és zenei vizsgálata a közép-európai repertoár kontextusában
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 338 23 44/281 Kozári Monika

június 9. szerda 10.30 óra
Basheir Abuzeid: The Differential Rotation of Sunspots
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 338 23 44/288 Szalai Sándorné

június 10. csütörtök 14.00 óra
Juhász Gábor: A jogi szabályozás hatásosságának vizsgálata a szociális segélyezés példáján
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 338 23 44/220 Stier Miklós

június 11. péntek 11.00 óra
Katarova Zója: CLONING AND EXPRESSION OF THE MOUSE GLUTAMIC DECARBOXYLASE CODING FOR THE 67 kDa FORM
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
Parlament Café, Rendezvényterem, 1055 Budapest, Kossuth tér 9.
+ 338 23 44/286 Szalay Dezsõ

június 11. péntek 11.30 óra
Hajdú Tamás: A XIX. századi debreceni férfiruha a nemzeti viselet változásának tükrében
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Kongresszusi terem, 1014 Budapest, Országház u. 28.
+ 338 23 44/281 Kozári Monika

június 14. hétfõ 10.00 óra
Janzer Csikós Dóra: Four Mighty Ones are in every Man. The Development of the Fourfold in Blake
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 338 23 44/281 Kozári Monika

június 14. hétfõ 14.00 óra
Gadó Márta: Látássérült kisgyermekek funkcionális látásának vizsgálata és stimulálása
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 338 23 44/281 Kozári Monika

június 17. csütörtök 10.00 óra
Ürögdi László: Benztriazol segédcsoport alkalmazása nitrogénvegyületek szintézisében
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 338 23 44/284 Körmendi Sándor

június 18. péntek 10.00 óra
Fekete László: Nyelv, tudás és identitás (Kartéziánus tanulmányok az emberrõl és világáról)
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasó terem
+ 338 23 44/281 Kozári Monika

június 18. péntek 10.00 óra
Barna B. Péter: Vékonyrétegek szemcsenövekedéséhez kötõdõ szerkezetkialakulásának egységes tárgyalása különös tekintettel a szennyezõk hatására
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 338 23 44/288 Szalai Sándorné

június 23. szerda 10.00 óra
Laczay Magdolna: A szabolcsi nemesség társadalmi tagozódása a XIX. század elsõ felében
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Kongresszusi terem, 1014 Budapest, Országház u. 28.
+ 338 23 44/281 Kozári Monika

június 24. csütörtök 11.00 óra
Taralik Krisztina: A tejtermelést befolyásoló néhány genetikai és környezeti tényezõ elemzése a hazai holstein-friz állományokban
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
Parlament Café, Rendezvényterem, 1055 Budapest, Kossuth tér 9.
+ 338 23 44/286 Szalay Dezsõ

június 24. csütörtök 14.00 óra
Lehotai László: Daruval kiszolgált anyagmozgatási rendszerek kapacitásának és optimális kihasználásának vizsgálata, rendszerszemléletû megközelítéssel
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
Parlament Café, Rendezvényterem, 1055 Budapest, Kossuth tér 9.
+ 338 23 44/220 Stier Miklós

június 28. hétfõ 10.00 óra
Bugár István: Unus et omnia. Teológiai-kozmológiai tárgyú értekezések a hellenisztikus kori peripatetikus irodalomban
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
Közép-Európai Egyetem, 1050 Budapest, Nádor u. 9.
+ 338 23 44/281 Kozári Monika

június 29. kedd 10.30 óra
Makai Mihály: Diszkrét csoportok alkalmazása az elméleti fizika peremérték-feladataiban reaktorfizikai alkalmazásokkal
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Kongresszusi terem, 1014 Budapest, Országház u. 28.
+ 338 23 44/288 Szalai Sándorné

június 29. kedd 11.00 óra
H. Tóth István: Az Olvasás: Fölfedezé.s Egy korosztály irodalomértésének alakulása
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Irodaház Tanácsterem, Budapest, Nádor utca 7.
+ 338 23 44/281 Kozári Monika

június 30. szerda 14.00 óra
Vígh László: Keynes, keynesianizmus, monetarizmus
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
Parlament Café, Rendezvényterem, 1055 Budapest, Kossuth tér 9.
+ 338 23 44/220 Stier Miklós


Tájékoztató http://www.kfki.hu/chemonet/
http://www.ch.bme.hu/chemonet/