Akadémiai védések valamennyi tudományterületrõl
1999. május

május 3. hétfõ 10.30 óra
Szabolcsi Anna: A kvantorok hatókörének logikai szemantikája
Doktori értekezés nyilvános vitája
BM Duna Palota Fehér-terem, 1051 Budapest, Zrínyi u. 5.
+ 338 23 44/281 Kozári Monika

május 7. péntek 10.00 óra
Gulyás Gizella: A délvidéki mûvészek és Nagybánya 1896-1918
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, III. em. Elõadóterem
+ 338 23 44/281 Kozári Monika

május 10. hétfõ 10.00 óra
Tóth József: Elektronspektroszkópiai fejlesztések és felületvizsgálati alkalmazások
környezeti és anyagszerkezeti kutatásokban
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 338 23 44/288 Szalai Sándorné

május 10. hétfõ 10.00 óra
Nagy Péter Iván: Hidrogén-hidak szerkezetalakító hatásának elméleti vizsgálata gáz fázisban és oldatban
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 338 23 44/284 Körmendi Sándor

május 10. hétfõ 14.00 óra
Bagyinszki Gyula: Nagy energiasûrûséggel kezelt felületi rétegek tulajdonságbecslése
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 338 23 44/288 Szalai Sándorné

május 12. szerda 10.00 óra
Kádár György: A hiszterézis jelenségek bilineáris szorzat modellje
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Kongresszusi terem, 1014 Budapest, Országház u. 28.
+ 338 23 44/288 Szalai Sándorné

május 12. szerda 14.00 óra
Kincses Katalin Mária: Ökológiai, városi higiénia és gyógyítás Sopronban a kora újkorban
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, III. em. Elõadóterem
+ 338 23 44/281 Kozári Monika

május 13. csütörtök 10.00 óra
Császár Géza: A magyarországi urgon képzõdmények és azok viszonya a Keleti Alpok és a Nyugati Kárpátok hasonló kifejlõdéseivel
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 338 23 44/220 Stier Miklós

május 13. csütörtök 10.30 óra
Mentes Gyula: Folyamatos mérési módszerek geodinamikai, környezeti és ipari deformációk megfigyelésére
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 338 23 44/220 Stier Miklós

május 14. péntek 10.30 óra
Szilágyi Miklós: A tiszai halászat - Az eszközök és fogási módok történeti változásai
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 338 23 44/281 Kozári Monika

május 14. péntek 14.00 óra
Szabó Csaba: The Role of Nitric Oxide and Related Mediators in Circulatory Schock
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 338 23 44/280 Kiss Árpád

május 18. kedd 10.00 óra
Tóth Sándor: Mikrobiális diverzitás tanulmányok gombákon
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 338 23 44/286 Szalay Dezsõ

május 19. szerda 11.00 óra
Mustárdy László: Immunocitokémia alkalmazási lehetõségei növényi mintákban
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 338 23 44/286 Szalay Dezsõ

május 20. csütörtök 10.00 óra
Detzkyné Lõrincz Katalin: Részletes tektonikai vizsgálatok a szolnoki flis öv nyugati peremén szeizmikus és mélyfúrási adatok alapján
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MAELGI Konferenciaterem, 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
+ 338 23 44/220 Stier Miklós

május 20. csütörtök 14.00 óra
Staller Tamás: Az ökológia társadalomelmélete
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 338 23 44/220 Stier Miklós

május 21. péntek 10.00 óra
Takács László: Vergilius Aeneasának kritikája az ókori kommentárirodalom tükrében
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
ELTE BTK, 1052 Budapest, Piarista köz. 1.
+ 338 23 44/281 Kozári Monika

május 25. kedd 10.30 óra
Gyõri Lajos: A napfoltok heliografikus koordinátáinak és területeinek a meghatározása, napfoltkatalógus készítés
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 338 23 44/288 Szalai Sándorné

május 26. szerda 10.00 óra
Veperdi Irina: Faállományok kondíciójának meghatározása elektromos ellenállás mérésével
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
Erdészeti Tud. Intézet Tanácsterme, 1023 Budapest, Frankel Leó u. 42-44.
+ 338 23 44/286 Szalay Dezsõ

május 27. csütörtök 10.00 óra
Nemes Zoltán: Közélet és közéletiség az attikai démosok felirataiban
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 338 23 44/281 Kozári Monika


Tájékoztató http://www.kfki.hu/chemonet/
http://www.ch.bme.hu/chemonet/