Akadémiai védések valamennyi tudományterületrõl

1999. március

március 1. hétfõ 10.30 óra
Várady Tamás: Csúcsponti lekerekítõ felületek modellezése a számítógéppel segített geometriai tervezésben
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 338 23 44/288 Szalai Sándorné

március 1. hétfõ 10.30 óra
Bojtár Endre: Bevezetés a baltisztikába (A balti kultúra a régiségben)
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Irodalomtudományi Intézet, 1118 Budapest, Ménesi út 11-13.
+ 338 23 44/281 Kozári Monika

március 3. szerda 14.00 óra
Gadó János: Reaktorfizikai és reaktorbiztonsági kutatási és alkalmazási eredmények
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 338 23 44/288 Szalai Sándorné

március 4. csütörtök 10.30 óra
Kerülõ Judit: Lakásszociológiai problémák Nyíregyházán. A díjhátralékosság
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, III. em. Elõadóterem
+ 338 23 44/220 Stier Miklós

március 9. kedd 10.00 óra
Erb Mária: Ungarische Lehnwörter in den neueren deutschen Sprachinseln Ungarns bis 1945. Struktulinguistische und soziopragmatische Untersuchungen
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
ELTE BTK Tanácsterem, 1052 Budapest, Piarista köz 1-3
+ 338 23 44/281 Kozári Monika

március 10. szerda 14.00 óra
Kertész István: Hellénisztikus történelem
Doktori értekezés nyilvános vitája
Magyar Testnevelési Egyetem, 1123 Budapest, Alkotás u. 44.
+ 338 23 44/281 Kozári Monika

március 12. péntek 10.00 óra
Szabó László: Rugalmas-képlékeny testek anyagi instabilitása
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 338 23 44/288 Szalai Sándorné

március 12. péntek 11.00 óra
Kiss György Botond: A lucerna szimbiotikus nitrogénkötési génjeinek vizsgálata, genetikai térképének megszerkesztése és alkalmazása
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 338 23 44/286 Szalay Dezsõ

március 17. szerda 15.00 óra
Molnár Margit: A szociálpolitika kezdetei
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, Képes terem
+ 338 23 44/220 Stier Miklós

március 19. péntek 10.00 óra
Papházi Tibor: Egyesületek és társadalom
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
Parlament Café, Rendezvényterem, 1055 Budapest, Kossuth tér 9.
+ 338 23 44/220 Stier Miklós

március 19. péntek 11.00 óra
Szûcs András: Global Properties of Smooth Maps
Doktori értekezés nyilvános vitája
Matematikai Kutató Intézet, 1053 Budapest, Reáltanoda u. 13-15.
+ 338 23 44/284 Körmendi Sándor

március 23. kedd 14.00 óra
Tüzes Károly: Az Osztrák-Magyar Monarchia helye és szerepe a brit diplomáciai elképzelésekben 1867-1872 között
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Kongresszusi terem, 1014 Budapest, Országház u. 28.
+ 338 23 44/281 Kozári Monika

március 24. szerda 10.00 óra
Boglár Lajos: Mítosz és kultúra:két esettanulmány
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 338 23 44/220 Stier Miklós

március 24. szerda 14.00 óra
D. Molnár István: Vallási kisebbség és kisebbségi vallás. Görögkatolikusok a régi és mai Lengyelországban
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Kongresszusi terem, 1014 Budapest, Országház u. 28.
+ 338 23 44/281  Kozári Monika

március 26. péntek 10.00 óra
Kovács Sándor: K3 felületek görbe kúpja és általános típusú varietások családjai
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 338 23 44/284 Körmendi Sándor

március 30. kedd 10.30 óra
Basheir Abuzeid:The Differential Rotation of Sunspots
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, III. em. Elõadóterem
+ 338 23 44/288 Szalai Sándorné


Tájékoztató http://www.kfki.hu/chemonet/
http://www.ch.bme.hu/chemonet/