Akadémiai védések valamennyi tudományterületrõl

1999. február

február 2. kedd 11.00 óra
Polgár J. Péter: Magyar tarka és holstein-friz tenyészbikajelöltek STV eredményeinek értékelése származási és ivadékvizsgálati adatokkal összefüggésben
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 338 23 44/286 Szalay Dezsõ

február 3. szerda 13.00 óra
Dörnyei Gabriella: Vénák és venulák tónusának intrinzik szabályozó mechanizmusai - az endotélium szerepe"
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 338 23 44/286 Szalay Dezsõ

február 8. hétfõ 10.30 óra
Csorba Imre: A magyar távközlés privatizációja
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 338 23 44/220 Stier Miklós

február 10. szerda 14.00 óra
Barna Árpád: Ionsugaras mintamegmunkáló berendezések és eszközök. Ionsugaras mintavékonyítási módszer transzmissziós elektronmikroszkópos minták készítésére
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 338 23 44/288 Szalai Sándorné

február 12. péntek 11.00 óra
Gazdag László: A kolhoztól a szövetkezetig
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
Pécsi Akadémiai Közp. Tanácsterme, 7624 Pécs, Jurisics Miklós u. 44.
+ 338 23 44/286 Szalay Dezsõ

február 12. péntek 14.00 óra
Decsi Tamás: Az esszenciális zsírsavak metabolizmusa egészséges és beteg gyermekekben
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 338 23 44/280 Kiss Árpád

február 12. péntek 14.00 óra
Pajor Attila: Anyai és magzati kockázat hematológiai betegség esetén
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Kongresszusi terem, 1014 Budapest, Országház u. 28.
+ 338 23 44/280 Kiss Árpád

február 12. péntek 14.00 óra
Marczin Nándor: Molecular Pathology of Nitric Oxide-Mediated Vascular Regulation
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasó terem
+ 338 23 44/280 Kiss Árpád

február 15. hétfõ 13.30 óra
Csonka Gábor: Az elektronkorreláció szerepe a kémiában. Sûrûség funkcionál elmélet
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 338 23 44/284 Körmendi Sándor

február 18. csütörtök 11.00 óra
Lengyel Antal: Gyümölcsök száradási paramétereinek meghatározása, különös tekintettel a szárítmányok minõségére"
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
GATE Díszterem fszt., 2103 Gödöllõ, Páter Károly u. 1.
+ 338 23 44/286 Szalay Dezsõ

február 22. hétfõ 09.00 óra
Mohammed Ahmed Bushiha: Az olaj és Líbia gazdasága
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 338 23 44/220 Stier Miklós

február 22. hétfõ 11.00 óra
Papp Zoltán: Kutatások a selyemhernyótenyésztés újrahonosítására Magyarországon
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, Képesterem
+ 338 23 44/286 Szalay Dezsõ

február 22. hétfõ 14.00 óra
Radnóti Aliz: Etnikai nacionalizmus és nemzeti integráció a legújabbkori Indiában. A tradicionális tényezõk szerepe az indiai reg.pol.pand.szikh.
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 338 23 44/281 Kozári Monika

február 22. hétfõ 15.00 óra
Mihály Sándor: Növényzettel borított földfelszinre vonatkozó referencia adatok szerzése és vizsgálata aktív mikrohullámú távérzékelés esetén
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
BME V2.ép. VI/627., Budapest, Goldmann Gy. tér 3.
+ 338 23 44/288 Szalai Sándorné

február 23. kedd 10.00 óra
Ibrahim S. Mokhtar: Changes in the Anaerobic Bacterial Community Structure of Skin in Ewes Due to Wohlfahrtia Myiasis
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
Parlament Café, Rendezvényterem, 1055 Budapest, Kossuth tér 9.
+ 338 23 44/286 Szalay Dezsõ

február 23. kedd 10.30 óra
Szabados László: Új aspektusok a klasszikus cefeidák idõbeli változásainak vizsgálatában
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, III. em. Elõadóterem
+ 338 23 44/288 Szalai Sándorné

február 26. péntek 14.00 óra
Kiss Péter: Lineáris rekurziv sorozatok
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Matematikai Kutatóintézet, Budapest, Reáltanoda u. 13-15.
+ 338 23 44/284 Körmendi Sándor


Tájékoztató http://www.kfki.hu/chemonet/
http://www.ch.bme.hu/chemonet/