Akadémiai védések valamennyi tudományterületrõl

1999. január

január 5. kedd 10.30 óra
Brindza Béla: Diofantikus egyenletek megoldásszámára vonatkozó becslések
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 338 23 44/284 Körmendi Sándor

január 6. szerda 10.30 óra
Keresztes László: A mordvin determinativ igeragozás kialakulása
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 338 23 44/281 Kozári Monika

január 6. szerda 14.00 óra
Vikárius László: Modell és inspiráció Bartók zenei gondolkodásában. A hatás jelenségének értelmezéséhez
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 338 23 44/281 Kozári Monika

január 6. szerda 15.00 óra
Tóth Bálint: Local Time, Generalized Ray-Knight Theory and Self-Interacting Random Motion
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Matematikai Kutatóintézet, Nagyterem
+ 338 23 44/284 Körmendi Sándor

január 7. csütörtök 10.30 óra
Pap Gyula: A centrális határeloszlás-tétel problémaköre Lie csoportokon
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 338 23 44/284 Körmendi Sándor

január 7. csütörtök 14.00 óra
Mihályi Péter: Privatizáció Magyarországon, 1989-1996
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 338 23 44/220 Stier Miklós

január 8. péntek 11.00 óra
Kovács Kornél: (NiFe) hidrogenázok: molekuláris tulajdonságaik és biotechnológiai hasznosítások
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 338 23 44/286 Szalay Dezsõ

január 11. hétfõ 10.00 óra
Miru György: Polgárosodás és alkotmányos átalakulás Schvarcz Gyula politikai gondolkodásában
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Felolvasóterem
+ 338 23 44/281 Kozári Monika

január 11. hétfõ 14.00 óra
Fónagy Zoltán: Nemesi birtokviszonyok az úrbérrendezés korában
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház Nagyterem
+ 338 23 44/281 Kozári Monika

január 11. hétfõ 14.00 óra
Visegrády Antal: A jog hatékonysága
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 338 23 44/220 Stier Miklós

január 12. kedd 14.00 óra
Csapody Tamás: Katonai szolgálatmegtagadás itthon és külföldön, különös tekintettel a kelet-európai régió országaira
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 338 23 44/220 Stier Miklós

január 13. szerda 10.30 óra
Varga Kálmán: Kombinált radiokémiai és elektrokémiai módszerek fejlesztése és alkalmazása a szilárd/folyadék határfelületek vizsgálatára
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 338 23 44/284  Körmendi Sándor
 
január 13. szerda 14.00 óra
Adonyi Zoltán: Dimenziómentes számcsoport bevezetése, ipari alkalmazása
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 338 23 44/284  Körmendi Sándor

január 15. péntek 11.00 óra
Kiss Tamás: Kis nukleoláris RNS-ek bioszintézise és funkciója
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 338 23 44/286 Szalay Dezsõ

január 15. péntek 11.00 óra
Gombos Zoltán: Lipidek telitetlenségének szerepe a fotoszintetizáló szervezetek
hömérséklettürésében
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székháza, Felolvasóterem I. em.
+ 338 23 44/286  Szalay Dezsõ

január 19. kedd 14.00 óra
Zimányi László: Spektroszkópiai módszerekkel azonosított lépések a bakteriális rodopszinok fotociklusában
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 338 23 44/288 Szalai Sándorné

január 20. szerda 14.00 óra
Barna Árpád: Ionsugaras mintamegmunkáló berendezések és eszközök. Ionsugaras mintavékonyítási módszer transzmissziós elektronmikroszkópos minták készítésére
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 338 23 44/288 Szalai Sándorné

január 21. csütörtök 14.00 óra
Vattai Zoltán: Kombinatorikai modellek az építõipari menedzsmentben
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, III. em. Elõadóterem
+ 338 23 44/288 Szalai Sándorné

január 26. kedd 14.00 óra
Radnóczi György: A transzmissziós elektronmikroszkópia alkalmazása anyagtudományi problémák megoldására
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház I. em. Felolvasóterem
+ 338 23 44/288 Szalai Sándorné

január 27. szerda 10.00 óra
Reisinger János: A Biblia és az irodalom
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 338 23 44/281 Kozári Monika

január 27. szerda 10.30 óra
Horváth Ágnes: "Engem a daimonion késztet midenre..." Kísérlet Kodály életmûvének esztétikai értelmezésére
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 338 23 44/281 Kozári Monika

január 27. szerda 10.00 óra
Kiss Istvánné: Biológiailag aktiv anyagok hatása, és a vegetativ szervek anatómiai
változásai a Hydrangea macrophylla mikroszaporitása során
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
KÉE Rektori tanácsterme, 1118 Budapest, Villányi út 29-43.
+ 338 23 44/286  Szalay Dezsõ
 
január 27. szerda 11.00 óra
Tóth Endre: Adatok Pannonia történeti földrajzához
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, III. em. Elõadóterem
+ 338 23 44/281 Kozári Monika


Tájékoztató http://www.kfki.hu/chemonet/
http://www.ch.bme.hu/chemonet/