Akadémiai védések valamennyi tudományterületről
2017. október
 

október 2. hétfő 11.00 óra

Juhász Imre: Kontrollponttal adott görbék leírása, alakmódosítása és szingularitásának vizsgálata

Doktori értekezés nyilvános vitája

MTA Székház, I. em. Felolvasóterem

411 6208 Király Nóra

           

október 4. szerda 14.00 óra

Rappai Gábor: A modellezés sajátosságai idősori anomáliák esetén

Doktori értekezés nyilvános vitája

MTA Székház, I. em. Felolvasóterem

411 6281 Kozári Monika

           

október 9. hétfő 13.00 óra

Csúri Károly: Konstruktionsprinzipien von Georg Trakls lyrischen Textwelten

Doktori értekezés nyilvános vitája

MTA Székház, II. em. Kisterem

411 6281 Kozári Monika

       

október 12. csütörtök 11.00 óra

Goda Tibor János: (Viszko)elasztikus testek száraz és kent csúszó érintkezésének numerikus modellezése

Doktori értekezés nyilvános vitája

MTA Könyvtár, Konferenciaterem, Budapest, Arany János u. 1.

411 6208 Király Nóra

          

október 13. péntek 11.00 óra

Karaffa Levente: Fermentációs ipari szénforrások asszimilációjának vizsgálata fonalas tömlősgomba (Pezizomycotina) fajokban

Doktori értekezés nyilvános vitája

MTA Könyvtár és Inf. Központ

+ 411 6286 Gál Anita

 

október 18. szerda 11.00 óra

Nagy István: Kvantitatív genetikai vizsgálatok multipara állatfajokban

Doktori értekezés nyilvános vitája

MTA Székház, II. em. Kisterem

+ 411 6286 Gál Anita 

 

október 25. szerda 11.00 óra

Berki Timea: A glukokortikoid hormon indukálta jelátviteli mechanizmusok vizsgálata T sejt alcsoportokon

Doktori értekezés nyilvános vitája

MTA Székház, II. em. Nagyterem

+ 411 6286 Gál Anita   

 

október 26. csütörtök 11.00 óra

Borics Gábor: Felszíni vizek fitoplankton alapú ökológiai állapotértékelése

Doktori értekezés nyilvános vitája

MTA Székház, I. em. Felolvasóterem

+ 411 6286 Gál Anita

október 26. csütörtök 14.00 óra

Szekrényes András: Delamináció nem szinguláris modellezése ortotróp kompozit lemezekben szemi-rétegmodell alkalmazásával

Doktori értekezés nyilvános vitája

MTA Székház, I. em. Felolvasóterem

411 6208 Király Nóra         

 

október 31. kedd 11.00 óra

Hortobágyi Tibor: Neuropatológiai vizsgálatok neurokognitív zavarral járó betegségekben

Doktori értekezés nyilvános vitája

MTA Székház, II. em. Nagyterem

+ 411 6286 Gál Anita

 

 


Tájékoztató http://www.chemonet.hu/