Akadémiai védések valamennyi tudományterületről
2014. július
július 2. szerda 11.00 óra
Kiss István Zoltán: Génexpressziók és allélpolimorfizmusok, mint a daganatmegelőzés molekuláris epidemiológiai biomarkerei
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6286 Szalay Dezső

Tájékoztató http://www.kfki.hu/chemonet/ 
http://www.chemonet.hu/