Akadémiai védések valamennyi tudományterületről
2014. január
Január 15. Szerda 10.30 óra
Siklér Ferenc: "Új kiértékelési módszerek és alkalmazásuk az erős kölcsönhatás vizsgálatában"
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6287 Szabó Erika
 
Január 21. Kedd 10.30 óra
Koppa Pál: "Az adatbiztonság és az adatsűrűség növelésének lehetőségei holografikus adattároló rendszerekben"
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, Kupolaterem
+ 411 6287 Szabó Erika
 
Január 22. Szerda 11.00 óra
Zimonyi István: "A magyarság korai történetének sarokpontjai"
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6281 Kozári Monika
 
Január 29. Szerda 10.30 óra
Kunsági-Máté Sándor: Néhány aromás vegyület molekuláinak gyenge kölcsönhatása és ennek gyakorlati alkalmazása
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6287 Szabó Erika
          
Tájékoztató http://www.kfki.hu/chemonet/ 
http://www.chemonet.hu/