Akadémiai védések valamennyi tudományterületről
2013. december
december 2. hétfő 14.00 óra
Szabó M. Gyula: Szubsztelláris égitestek naprendszerekben
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6287 Szabó Erika
 
december 3. kedd 11.00 óra
Salánki Katalin: A cucumovírusok kórtani változékonysága
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6286 Szalay Dezső
 
december 9. hétfő 10.30 óra
Szentpáli Béla: Az elektromágneses sugárzás mérésének új módszerei
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6287 Szabó Erika
 
december 11. szerda 10.30 óra
Bóta Attila: Szemcsés és réteges nanoszerkezetek kisszögű röntgenszórása
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6287 Szabó Erika
 
december 11. szerda 11.00 óra
Albert Sándor: A fövényre épített ház: a fordításelméletek tudomány- és nyelvfilozófiai alapjai
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6281 Kozári Monika
 
december 11. szerda 11.00 óra
Bartók Tibor: Új fumonizin mikotoxinok azonosítása HPLC/MS módszerekkel
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6286 Szalay Dezső
 
december 18. szerda 14.00 óra
Tapolcai János: Megbízható távközlési hálózatok
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6287 Szabó Erika

Tájékoztató http://www.kfki.hu/chemonet/ 
http://www.chemonet.hu/