Akadémiai védések valamennyi tudományterületről
2011. június
június 1. szerda 11.00 óra
Bíró Tamás: Sejtfelszíni receptorok és jelátviteli rendszerek szerepe a sejtproliferáció szabályozásában
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6286 Szalay Dezső

június 7. kedd 16.00 óra
Várnai Péter: Molekuláris kölcsönhatások szerepe emlős sejtek jelátviteli folyamataiban Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Könyvtár II. em. Előadóterem, Budapest, Arany János u. 1.
+ 411 6286 Szalay Dezső

június 8. szerda 14.00 óra
Vellai Tibor: Jelátviteli kapcsolatok feltárása Caenorhabditis elegansban
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Kongresszusi terem, 1014 Budapest, Országház u. 28.
+ 411 6286 Szalay Dezső

június 10. péntek 11.00 óra
Szalai Gabriella: A szalicilsav szerepe gazdasági növények stressztűrő képességében
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Kongresszusi terem, 1014 Budapest, Országház u. 28.
+ 411 6286 Szalay Dezső

június 14. kedd 11.00 óra
Hamar Péter: A veseátültetés kórélettana és prognózisát befolyásoló tényezők kísérletes vizsgálata
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6286 Szalay Dezső

június 14. kedd 14.00 óra
Surányi Balázs: Freedom of Word Order and Domains for Movement: A flexible syntax of Hungarian
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, Kupolaterem
+ 411 6281 Kozári Monika

június 15. szerda 10.00 óra
Do Van Tien: Több szerveres Markov kiszolgálási modellek: számítási algoritmusok és
infokommunikációs alkalmazások
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6287 Szabó Erika

június 15. szerda 11.00 óra
N. Horváth Béla: A líra logikája - József Attila
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6281 Kozári Monika

június 16. csütörtök 14.00 óra
Biró Sándor: A Streptomyces griseus 45H által termelt extracelluláris, pleiotróp autoregulátor fehérje - a C faktor - szerepének vizsgálata a streptomycesek differenciálódásában és antibiotikum termelésében
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6286 Szalay Dezső

június 17. péntek 11.00 óra
Unger János: A városi hősziget-jelenség néhány aspektusa
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6287 Szabó Erika

június 21. kedd 14.30 óra
Kovách Imre: A jelenkori magyar vidéki társadalom szerkezeti és hatalmi változásai
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6281 Kozári Monika

június 27. hétfő 11.00 óra
Vig István: Verancsics Dictionariuma a korabeli európai kontextusban
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Könyvtára Konferenciaterem, 1051 Budapest, Arany János u. 1.
+ 411 6281 Kozári Monika

június 27. hétfő 14.00 óra
Nyirády Péter: Urológiai fejlődési rendellenességek kutatása és ellátása
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, Kupolaterem
+ 411 6286 Szalay Dezső

június 27. hétfő 14.30 óra

Forró Enikő: Új enzimes stratégiák laktám és aminosav enantiomerek szintézisére
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Könyvtára, Konferenciaterem, Budapest, Arany János u. 1.
+ 411 6338 Körmendi Sándor

június 30. csütörtök 10.00 óra
Szolnoki Attila: Együttműködés térbeli koevolúciós modellekben
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6287 Szabó Erika

június 30. csütörtök 14.00 óra
Lendvai Balázs: Szubcelluláris kommunikációs lehetőségek az idegsejtek dendritjeiben
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6286 Szalay Dezső


Tájékoztató http://www.kfki.hu/chemonet/
http://www.chemonet.hu/