Akadémiai védések valamennyi tudományterületről
2011. május
május 9. hétfő 11.00 óra
Hegyi Péter: A pankreász vezetéksejtek élettani és kórélettani jelentősége
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6286 Szalay Dezső

május 10. kedd 10.30 óra
Balásházy Imre: Aeroszolok légúti kiülepedésének és a kis dózisok biofizikai hatásainak vizsgálata
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6287 Szabó Erika

május 10. kedd 11.00 óra
Viga Gyula: A tájak közötti gazdasági kapcsolatok néprajza (A Felföld népeinek gazdasági kapcsolatai a 18-20. században)
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6281 Kozári Monika

május 10. kedd 14.00 óra
Borbély Katalin: Neuro-spect és PET: további lehetőségek. PET/CT: hazai alkalmazások. Diagnosztikai és terápiás algoritmusok.
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6286 Szalay Dezső

május 13. péntek 14.00 óra
Kovács Péter: A nemzetközi jog fejlesztésének lehetőségei és korlátai a nemzetközi bíróságok joggyakorlatában
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6281 Kozári Monika

május 16. hétfő 10.00 óra
Szabó Zoltán: Kapcsolt és LPV rendszerek irányítása geometriai megközelítésben
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6287 Szabó Erika

május 17. kedd 14.00 óra
Hórvölgyi Zoltán: Anorganikus részecskék folyadék-fluidum határrétegbeli diszperziói és szilárd hordozós filmjei
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6338 Körmendi Sándor

május 18. szerda 14.30 óra
Serényi Miklós: A katódporlasztás lehetőségei az optoelektronikában
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA TK Jakobinus terem, Budapest, I., országház u. 30.
+ 411 6287 Szabó Erika

május 24. kedd 14.00 óra
Kapronczay Károly: Magyar-lengyel orvosi kapcsolatok 1945-ig
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6281 Kozári Monika

május 25. szerda 14.00 óra
Szalai István: Fluidumok fázisegyensúlyi és szerkezeti tulajdonságainak statisztikus mechanikai vizsgálata"
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6287 Szabó Erika

május 30. hétfő 14.00 óra
Mezey Barna: A munkáltatás szerepe a büntetés-végrehajtás történetében (A fenyítőházi modelltől a rabdolgoztató házakig)
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6281 Kozári Monika
 

Tájékoztató http://www.kfki.hu/chemonet/
http://www.chemonet.hu/