Akadémiai védések valamennyi tudományterületről
2010. március
március 1. hétfő 14.00 óra
Hadas Miklós: A maszkulinitás társadalmi konstrukciói és reprezentációi
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6281 Kozári Monika

március 4. csütörtök 14.00 óra
Tőkési Károly: Töltött részecskék kölcsönhatásai atomokkal és nanostruktúrákkal
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6287 Szabó Erika

március 5. péntek 14.00 óra
Bogár Lajos: Súlyos betegségek diagnosztikájában alkalmazható új hemoreológiai módszerek klinikai vizsgálata
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6286 Szalay Dezső

március 11. csütörtök 10.00 óra
Magyar Imre: A Pannon-medence ősföldrajza és környezeti viszonyai a késő miocénben őslénytani és szeizmikus rétegtani adatok alapján
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6287 Szabó Erika

március 18. szerda 11.00 óra
Papp Zoltán: Szívizomsejtek kontraktilis funkciózavaraihoz vezető molekuláris mechanizmusok
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6286 Szalay Dezső

március 25. csütörtök 14.00 óra
Csordás András: Csapdázott ultrahideg gázok gerjesztéseinek vizsgálata
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6287 Szabó Erika

március 26. péntek 10.00 óra
Horváth Dezső: Diffúzióvezérelt instabilitás autokatalitikus rendszerekben
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6338 Körmendi Sándor

március 26. péntek 13.00 óra
Tóth Ágota: Konvektív és migrációs instabilitás autokatalitikus reakciókban
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6338 Körmendi Sándor

március 29. hétfő 11.00 óra
Lukács Noémi: Monoklonális ellenanyagok mint kulcsmolekulák a biotechnológiában és a vírusok jellemzésében
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6286 Szalay Dezső


Tájékoztató http://www.kfki.hu/chemonet/
http://www.chemonet.hu/