Akadémiai védések valamennyi tudományterületről
2009. december
december 2. szerda 14.00 óra
Várkonyiné Kóczy Annamária: Methods of Computational Intelligence for Modeling and Data Representation of Complex Systems
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6287 Szabó Erika

december 3. csütörtök 14.30 óra
Erdődy Gábor: A magyar 1848/49 belga tükörben
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6281 Kozári Monika

december 4. péntek 11.00 óra
Pedryc Andrzej: Kajszifajták genetikai jellemzése mikroszatellit és S-lókusz polimorfizmus alapján
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6286 Szalay Dezső

December 7. hétfő 11.00 óra
Kiss János:  A monoamin transzporterek funkcionális sajátságai: depresszióval kapcsolatos klinikai vonatkozások
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. emelet Felolvasóterem
+411 6286 Szalay Dezső

december 7. hétfő 14.00 óra
Bollobás Enikő: A Performative Theory of the Subject: Reading Discursive Constructions of the Real and the Subject in American Literature
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6281 Kozári Monika

december 8. kedd 11.00 óra
Donáth Péter: Az alapfokú közoktatás "kulcsa": a magyarországi tanítóképzés politikai és társadalomtörténetéhez 1868-1958
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, III. em. Előadóterem
+ 411 6281 Kozári Monika

december 8. kedd 14.00 óra
Frei Zsolt: Az Univerzum fejlődésének vizsgálata gravitációs és fényhullámok együttes megfigyelésével
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6287 Szabó Erika

december 9. szerda 14.00 óra
Draskóczy István: Magyarországi sóbányászat és sókereskedelem a későközépkorban
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6281 Kozári Monika

december 9. szerda 14.00 óra
Prókai László: Makromolekulák tömegspektrometriája: A szintetikus oligomerektől a fehérjékig és a proteomikáig
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6338 Körmendi Sándor

december 10. csütörtök 10.00 óra
Vastag Gyula: Sources of Competitive Advantage: From Soft Issues to the Hardest Barriers [Essays in Operations Management, Environmental Manag. Research and Teach.]
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, III. em. Előadóterem
+ 411 6281 Kozári Monika

december 10. csütörtök 14.00 óra
Vatai Gyula: Mezőgazdasági alapanyagok és élelmiszerek kíméletes feldolgozása komplex membránműveletekkel
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6286 Szalay Dezső

december 11. péntek 11.00 óra
Bernáth Sándor: Az állatgyógyászati oltóanyagok ellenőrzését szolgáló kutatások, különös tekintettel a lúd polyomavírus okozta betegségére, és a colostrum lymphocyták abszorbciójára újszülött malacokban
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6286 Szalay Dezső

december 14. hétfő 11.00 óra
Karsai Ildikó: Az árpa (Hordeum vulgare L.) egyedfejlődésének tanulmányozása molekuláris genetikai és fenomikai módszerekkel
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Díszterem
+ 411 6286 Szalay Dezső

december 16. szerda 14.00 óra
Ivanyos Gábor: Classical and quantum algorithms for algebraic problems
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6338 Körmendi Sándor

december 17. csütörtök 10.30 óra
Révay Zsolt: Standardnélküli mennyiségi elemzés a prompt-gamma aktivációs analitikában
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6338 Körmendi Sándor

december 21. hétfő 10.30 óra
Vörös Gábor: Merevített lemez és héj elemek méretezése, mechanikai vizsgálata
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6287 Szabó Erika

december 22. kedd 10.00 óra
Cserti József: Kétdimenziós kvantumrendszerek nanoszerkezetekben
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6287 Szabó Erika
 
 


Tájékoztató http://www.kfki.hu/chemonet/
http://www.chemonet.hu/