Akadémiai védések valamennyi tudományterületről
2009. június
június 2. kedd 10.00 óra
Ilonszki Gabriella: Képviselők és képviselet Magyarországon
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6281 Kozári Monika

június 3. szerda 14.00 óra
Gát György: Walsh, Vilenkin és trigonometrikus rendszerre vonatkozó egy- és kétdimenziós Fejér közepek konvergencia kérdései
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6338 Körmendi Sándor

június 4. csütörtök 10.00 óra
Bíró József: Új módszerek infokommunikációs hálózatok teljesítményelemzéséhez
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6287 Szabó Erika

június 4. csütörtök 13.00 óra
Bényei Tamás: Az interszubjektivitás gyarmati allegóriái Kipling és Forster műveiben
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6281 Kozári Monika

június 8. hétfő 15.00 óra
Málnási-Csizmadia András: Utazás a motor domén körül: konformációs átalakulások és intramolekuláris kommunikációs útvonalak a miozinban
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6286 Szalay Dezső

június 9. kedd 10.30 óra
Legeza Örs: Kvantuminformáció-elmélet alkalmazása erősen korrelált rendszerek vizsgálatára és az ERA koncepció
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6287 Szabó Erika

június 10. szerda 14.00 óra
Kaposi Márton: Machiavelli Magyarországon. A merész kortárs és a reneszánsz klasszikus fogadtatása 1541-1921
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6281 Kozári Monika

június 12. péntek 11. óra
Szegedi Andrea: Immunológiai kutatások bőrgyógyászati kórképekben
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6286 Szalay Dezső

június 12. péntek 14.00 óra
Bókay Antal Péter: Poétikai formák és létértelmezések József Attila költészetében
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6281 Kozári Monika

június 16. kedd 10.00 óra
Szenes György: Hőmérsékleti hatások a nagyenergiás nehézionokkal besugárzott szilárd testekben
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6287 Szabó Erika

június 16. kedd 10.30 óra
Hancsók Jenő: Motorhajtóanyagok minőségjavítása katalitikus úton
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6338 Körmendi Sándor

június 19. péntek 14.00 óra
Bernáth Árpád: Új felismerések Heinrich Böll műveinek kritikai kiadása kapcsán. Magyar és német nyelvű bevezetés a "Kölner Ausgabe" 13. kötetének olvasásához
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6281 Kozári Monika

június 22. hétfő 10.00 óra
Kuhlevszkij Szergej: Optikai és plazma folyamatok tér- és időbeli erős lokalizációja, ezek összehangolása és alkalmazása
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6287 Szabó Erika

június 24. szerda 15.00 óra
Kolev Kraszimir: A trombolízis enzimológiai alapjai
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6286 Szalay Dezső

június 26. péntek 10.00 óra
Simon Ferenc: Rezgési- és mágneses rezonancia spektroszkópia szén nanocsöveken
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6287 Szabó Erika

június 29. hétfő 10.30 óra
Horváth Miklós: INVERSE PROBLEMS FOR LINEAR DIFFERENTIAL OPERATORS
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6338 Körmendi Sándor

június 30. kedd 10.00 óra
Horváth Zsolt József: Félvezető eszközszerkezetek - új jelenségek, új közelítések
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6287 Szabó Erika
 


Tájékoztató http://www.kfki.hu/chemonet/
http://www.chemonet.hu/