Akadémiai védések valamennyi tudományterületről
2008. április
április 1. kedd 10.30 óra
Hoffmann István: A Tihanyi alapítólevél mint helynévtörténeti forrás (A régi magyar helynevek vizsgálatának alapkérdései)
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6281 Kozári Monika

április 1. kedd 14.00 óra
Gaál Botond: Az ész igazsága és a világ valósága - Az egzakt tudományok történelmi fejlődése keresztyén nézőpontból
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6281 Kozári Monika

április 3. csütörtök 14.00 óra
Fehér Attila Sándor: Növényi szaporodás biotechnológia: Az embriogenezis első lépései in vivo és in vitro
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Kongresszusi terem, 1014 Budapest, Országház u. 28.
+ 411 6286 Szalay Dezső

április 4. péntek 11.00 óra
Samu Ferenc: Pókok szünbiológiai kutatása az ember által befolyásolt tájban
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Kongresszusi terem, 1014 Budapest, Országház u. 28.
+ 411 6286 Szalay Dezső

április 14. hétfő 11.00 óra
Welker Ervin: Fehérjefeltekeredés és diszulfidhíd kialakulása kölcsönhatásai egydoménos fehérjében
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6286 Szalay Dezső

április 18. péntek 10.00 óra
Kamarás István: Az irodalmi mű befogadása (szociológiai és szociálpszichológiai megközelítés)
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6281 Kozári Monika

április 18. péntek 13.00 óra
Kiss György: Alapjogok kollíziója a munkajogban
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6281 Kozári Monika

április 21. hétfő 15.00 óra
Tallár Ferenc: ... és... (Struktúra és communitas)
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6281 Kozári Monika

április 22. kedd 14.00 óra
Károlyi György: Szálas struktúrák mechanikai modellezése: káosz és fraktálok
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6287 Szabó Erika

április 25. péntek 11.00 óra
Boldogkői Zsolt Endre: Az Aujeszky-féle vírus, mint biológiai eszköz
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6286 Szalay Dezső
 
 


Tájékoztató http://www.kfki.hu/chemonet/
http://www.chemonet.hu/