Akadémiai védések valamennyi tudományterületről
2008. március
március 4. kedd 14.00 óra
Adamikné Jászó Anna: Az olvasás múltja és jelene. Az olvasás grammatikai, pragmatikai és retorikai megközelítésben
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6281 Kozári Monika

március 6. csütörtök 14.00 óra
Sáfrány Géza: Az ionizáló sugárzás sejt és molekuláris szintű hatásainak vizsgálata: daganatkeletkezés és terápiás alkalmazások
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6286 Szalay Dezső

március 10. hétfő 11.00 óra
Lukács László: Karácsonyi népszokások. A karácsonyfa története és európai elterjedése
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6281 Kozári Monika

március 11. kedd 14.óra
Pajor László: In Situ Hibridizáció-Interfázis Citogenetika: Alkalmazások a haematopathologiában
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Díszterem
+ 411 6286 Szalay Dezső

március 17. hétfő 10.30 óra
Zelkó Romána: Amorf polimer segédanyagok fizikai öregedésének hatása a gyógyszerforma fizikai stabilitására
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6338 Körmendi Sándor

március 17. hétfő 14.00 óra
Stirling András: Reakciómechanizmusok felderítése, szerkezeti és spektroszkópiai problémák megoldása kvantumkémiai szimulációkkal
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6338 Körmendi Sándor

március 18. kedd 11.00 óra
Stefanovitsné Bányai Éva: Kertészeti növények antioxidáns hatásának vizsgálata
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6286 Szalay Dezső

március 20. csütörtök 15.00 óra
Falus Iván: A tanári tevékenység és a pedagógusképzés új útjai
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6281 Kozári Monika

március 25. kedd 10.00 óra
Csabai István: Galaxisok fotometriai terének vizsgálata
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6287 Szabó Erika

március 26. szerda 11.00 óra
Kecskeméti Gábor: "A böcsületre kihaladott ékes és mesterséges szóllás, írás" (A magyarországi retorikai gondolkodás a 16-17. század fordulóján)
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Irodalomtudományi Intézet Könyvtára, 1118 Budapest, Ménesi út 11-13.
+ 411 6281 Kozári Monika

március 27. csütörtök 14.30 óra
Szabó Zoltán: Négydimenziós sokaságok és szimplektikus geometria
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, III. em. Előadóterem
+ 411 6338 Körmendi Sándor

március 31. hétfő 10.30 óra
Pataricza András: Modell alapú szolgáltatásbiztonsági analízis
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6287 Szabó Erika
 


Tájékoztató http://www.kfki.hu/chemonet/
http://www.chemonet.hu/