Akadémiai védések valamennyi tudományterületről
2007. június
június 4. hétfő 10.30 óra
Pituk Mihály: Asymptotic Behavior of Functional Differential Equations
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6338 Körmendi Sándor

június 4. hétfő 11.00 óra
Vereb György: Receptor tirozinkinázok és tirozinkinázhoz kapcsolt receptorok szupramolekuláris szerveződése és funkciója
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6286 Szalay Dezső

június 6. szerda 11.00 óra
Nyitrai Miklós: Citoszkeletális mozgások molekuláris biofizikája: az aktin és aktin-kötő fehérjék vizsgálata spektroszkópiai módszerekkel"
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6286 Szalay Dezső

június 11. hétfő 10.00 óra
Baranyi Béla: A határmentiség dimenziói Magyarországon
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6281 Kozári Monika

június 13. szerda 11.00 óra
Abaffy József: Optimalizálási algoritmusok, modellek és alkalmazásaik
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6338 Körmendi Sándor

június 14. csütörtök 11.00 óra
Terbe István: Az étkezési paprika (Capsicum annuum L.) tápanyagigénye és tápanyagellátása
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6286 Szalay Dezső

június 18. hétfő 11.00 óra
Bakó Imre: Molekuláris kölcsönhatások vizsgálata kondenzált fázisban
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6338 Körmendi Sándor

június 19. kedd 14.00 óra
Meszéna Géza: Együttélés és versengés: ökológia és evolúció
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6286 Szalay Dezső

június 20. szerda 11.00 óra
Faragó Sándor: A vonuló vízivad populációk fenntartásának alapjai Magyarországon
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6286 Szalay Dezső

június 20. szerda 14.00 óra
Finszter Géza: A rendészet elmélete
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, III. em. Előadóterem
+ 411 6281 Kozári Monika

június 21. csütörtök 11.00 óra
Simon László: Toxikus elemek akkumulációja, fitoindikációja és fitoremediációja a talajnövény rendszerben
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6286 Szalay Dezső

június 25. hétfő 14.00 óra
Ács Pál: "Elváltozott idők" Irányváltások a régi magyar irodalomban
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Irod. tud. Int. Könyvtára, 1118 Budapest, Ménesi út 11-13.
+ 411 6281 Kozári Monika

június 25. hétfő 14.00 óra
Wölfling János: D-gyűrűben módosított szteroidok sztereoszelektív szintézise
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6338 Körmendi Sándor

június 29. péntek 11.00 óra
Berkes Tamás: A cseh eszmetörténet antinómiái
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Irodalomtudományi Intézet Könyvtára, 1118 Budapest, Ménesi út 11-13.
+ 411 6281 Kozári Monika

június 29. péntek 14.30 óra
Dódony István: Az ásványok reális szerkezetéről
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6288 Szalai Sándorné


Tájékoztató http://www.kfki.hu/chemonet/
http://www.chemonet.hu/