Akadémiai védések valamennyi tudományterületről
2006. november
november 2. csütörtök 14.00 óra
Kittel Ágnes: NTPDázok és kaveolák
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6286 Szalay Dezső

november 13. hétfő 09.00 óra
Pintye Jánosné (Hódi Klára): Korszerű vizsgáló módszerek alkalmazása a szilárd gyógyszerformák fejlesztésében és minőségbiztosításában
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Díszterem
+ 411 6338 Körmendi Sándor

november 13. hétfő 14.30 óra
Szabóné Révész Piroska: Hatóanyagok és segédanyagok fizikai-kémiai sajátságai és azok módosítása szilárd gyógyszerformák előállítása céljából
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Díszterem
+ 411 6338 Körmendi Sándor

november 14. kedd 14.óra
Hernádi Zoltán: Nőgyógyászati malignomák prognosztikai és predektív tényezői
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, III. em. Előadóterem
+ 411 6279 Kiss Árpád

november 14. kedd 14.30 óra
Báldi András: Közösségi ökológia és természetvédelem: Élőhelyfragmentáció, szegélyhatás és agrár-környezetvédelem
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Díszterem
+ 411 6286 Szalay Dezső

november 15. szerda 11.00 óra
Palkovics László Amand: A csonthéjasokat fertőző szilva himlő vírus biológiai sokszínűsége
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Díszterem
+ 411 6286 Szalay Dezső

november 20. hétfő 10.30 óra
Völgyesi Lajos: Eötvös-inga mérések geodéziai alkalmazása
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6288 Szalai Sándorné

november 20. hétfő 14.00 óra
Baranyi Péter: Tenzorszorzat-modell transzformáció a rendszer- és irányításelméletben
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6288 Szalai Sándorné

november 21. kedd 11.00 óra
Hoppál Mihály: A sámánság újjászületése
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETE, 1014 Budapest, Országház u. 30.
+ 411 6281 Kozári Monika

november 23. csütörtök 11.00 óra
Nagyné Sárdi Éva: A növények betegségellenállósága és az endogén transzmetilezési folyamatok kapcsolata
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, III. em. Előadóterem
+ 411 6286 Szalay Dezső

november 24. péntek 14.00 óra
Nagy Endre: A tettbeszéd (Prolegoména Bibó István életművének tanulmányozásához)
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, III. em. Előadóterem
+ 411 6286 Szalay Dezső

november 27. hétfő 10.30 óra
Hárs György: Új, speciális módszerek a tömegspektrometriában
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6288 Szalai Sándorné

november 27. hétfő 11.00 óra
Vizkelety Andrásné: A könyvnyomtatás Magyarországon a kézisajtó korában (1473-1800)
Doktori értekezés nyilvános vitája
OSZK VI.szinti Előadóterem, 1827 Budapest, Budavári Palota "F" ép.
+ 411 6281 Kozári Monika

november 28. kedd 11.00 óra
Heltai György: Elemanalitikai és speciációs analitikai módszerek kifejlesztése és alkalmazása mezőgazdasági-környezetvédelmi célokra
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Díszterem
+ 411 6286 Szalay Dezső

november 28. kedd 11.00 óra
Détári László: A bazális előagy szerepe az alvás-ébrenlét és az agykérgi aktiváció szabályozásában
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Kongresszusi terem, 1014 Budapest, Országház u. 28.
+ 411 6286 Szalay Dezső

november 29. szerda 10.00 óra
Budai Tamás: Medencék és platformok kialakulása és fejlődése a Bakony középső-triász története során
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6288 Szalai Sándorné


Tájékoztató http://www.kfki.hu/chemonet/
http://www.chemonet.hu/