Akadémiai védések valamennyi tudományterületről
2006. április
 
április 3. hétfő 14.00 óra
Romvári Róbert: Keresztmetszeti képalkotó eljárások (CT, MRI) állattenyésztési alkalmazási lehetőségei
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6286 Szalay Dezső

április 5. szerda 14.00 óra
Bojtárné Bagi Katalin: Szemcsehalmazok mikroszerkezetének vizsgálata
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6288 Szalai Sándorné

április 6. csütörtök 16.00 óra
ifj. Böröczky Károly: Konvex testek approximációja poliéderekkel Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Rényi Alfréd Matematikai Kut.I., Budapest, Reáltanoda u. 13-15.
+ 411 6338 Körmendi Sándor

április 7. péntek 11.00 óra
Takács Péter: Földesurak és szolgálónépeik Székelyföldön 1820-ban (Székelyföld társadalomképe a Conscriptio Czirakyanaban)
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6281 Kozári Monika

április 12. szerda 13.00 óra
Nagyné László Krisztina: Szorpciós kölcsönhatások koherens rendszerekben
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6338 Körmendi Sándor

április 19. szerda 11.00 óra
Altbacker Vilmos: Növényzet és növényevők közötti interakciók mechanizmusainak vizsgálata
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6286 Szalay Dezső

április 28. péntek 10.30 óra
Gebei Sándor: Az erdélyi fejedelmek és a lengyel királyválasztások
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6281 Kozári Monika

április 28. péntek 14.00 óra
Bezdek András: Analysis of optimal arrangements, a research in disrete geometry Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Rényi Alfréd Matematikai Kut.I., Budapest, Reáltanoda u. 13-15.
+ 411 6338 Körmendi SándorTájékoztató http://www.kfki.hu/chemonet/
http://www.chemonet.hu/