Akadémiai védések valamennyi tudományterületről
2005. június – júliusjúnius 2. csütörtök 14.00 óra
Balla Katalin: Differential algebraic equations and their adjoints
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, III. em. Előadóterem
+ 411 6338 Körmendi Sándor

június 6. hétfő 10.00 óra
Vásárhelyi Judit: A Vizsolyi Biblia kiadásai a XVII. század első harmadában - Előzményük és fogadtatásuk
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6281 Kozári Monika

június 6. hétfő 10.00 óra
Kovács György: A mezeinyúl-gazdálkodás populációökológiai alapjai
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6286 Szalay Dezső

június 6. hétfő 10.00 óra
Papnek Gábor: Tudás-áramlás, jogbiztonság, együttműködés: A magyar gazdaság fejlődésének láthatatlan forrásai
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, III. em. Előadóterem
+ 411 6286 Szalay Dezső

június 9. csütörtök 10.00 óra
Voszka Éva: Versenyteremtés – alkuval (Demonopolizáció és állami újraelosztás az átalakulás idején)
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6286 Szalay Dezső

június 9. csütörtök 15.00 óra
Tardos Gábor: Véges ponthalmazok és 0-1 mátrixok extremális problémái
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet, Nagyterem,
Budapest, Reáltanoda u. 13-15.
+ 411 6338 Körmendi Sándor

június 17. péntek 11.00 óra
Luigi Tassoni: SENSO E DISCORSO NEL TESTO POETICO
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, III. em. Előadóterem
+ 411 6281 Kozári Monika

június 17. péntek 14.00 óra
Kovács Melinda: A sertés- és nyúlhústermelés minőségét és biztonságát szolgáló környezetélettani kutatások
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6286 Szalay Dezső

június 20. hétfő 10.00 óra
Odorics Ferenc: Az értelmezés tropológiája. Retorikai stratégiák a magyar irodalomban és irodalomtudományban
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Irodalomtudományi Intézet, 1118 Budapest, Ménesi út 11-13.
+ 411 6281 Kozári Monika

június 20. hétfő 14.00 óra
Bíró Oszkár: Potenciálfüggvények örvényáramterek végeselem-analízisében
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6288 Szalai Sándorné

június 20. hétfő 14.00 óra
Olasz Sándor: Mai magyar regények. Poétikai változatok fél évszázad regényirodalmában
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6281 Kozári Monika

június 22. szerda 10.30 óra
Bíró László Péter: Nanocső jellegű szén nanoszerkezetek előállítása és vizsgálata
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6288 Szalai Sándorné

június 22. szerda 14.30 óra
Kun Mária: Közeli csillagkeletkezési régiók optikai, infravörös és rádiócsillagászati vizsgálata
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6288 Szalai Sándorné

június 23. csütörtök 10.30 óra
Páli Tibor: Biomembránok spektroszkópiai szerkezetbiológiája
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, III. em. Előadóterem
+ 411 6288 Szalai Sándorné

június 23. csütörtök 14.00 óra
Szalai Csaba: Multifaktoriális betegségek pathomechanizmusának vizsgálata molekuláris genetikai módszerekkel; in vitro és in vivo modellek a hisztamin és a citokinek szerepének tanulmányozására
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6286 Szalay Dezső

június 24. péntek 10.00 óra
Székely Csaba: A mezőgazdasági vállalkozások irányításának fejlesztése
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6286 Szalay Dezső

június 28. kedd 15.00 óra
Tóth István Endre: Pannoniai vallástörténet. (A római császárkor vallástörténetének provinciális látószöge.)
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6281 Kozári Monika

június 29. szerda 15.00 óra
Szabó László: A nyitott jövő problémája - Véletlen, kauzalitás és determinizmus a fizikában
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, III. em. Előadóterem
+ 411 6281 Kozári Monika

június 30. csütörtök 14.00 óra
Láng Péter: A szakaszos extraktív desztilláció vizsgálata kísérletekkel és számításokkal
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Szh. Felolvasóterem I.
+ 411 6288 Szalai Sándorné

július 4. hétfő 14.00 óra
Szigeti Csaba Ferenc: HOMLOK ÉS USZÁLY (A kéttömbű strófika és történetének főbb állomásai a magyar költészetben)
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Irodalomtudományi Intézet Könyvtára, 1118
Budapest, Ménesi út 11-13.
+ 411 6281 Kozári Monika
 


Tájékoztató http://www.kfki.hu/chemonet/
http://www.chemonet.hu/