Akadémiai védések valamennyi tudományterületrõl
2005. februárfebruár 3. csütörtök 10.00 óra
Jakab Éva: "Periculum acoris et mucoris" A veszély viselésérõl az adásvételnél az ókorban: jogtudomány és jogélet, jogegységesítés és partikularizmus
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6286 Szalay Dezsõ

február 3. csütörtök 14.00 óra
Balogh Ádám: Nõi csontanyagcsere- és endokrin változások az életkor, immunbetegségek, valamint osteoporosis ellenes gyógyszerek hatására
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6279 Kiss Árpád

február 4. péntek 10.00 óra
Csirikné Czachesz Erzsébet: Olvasás és megértés a pedagógiában
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6281 Kozári Monika

február 9. szerda 14.00 óra
Vicsi Klára: Számítógép alapú kiejtésoktatás és beszédfejlesztés mûszaki tudományos alaprendszerének elméleti és gyakorlati kidolgozása
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6288 Szalai Sándorné

február 11. péntek 10.00 óra
Szita Szabolcs: Magyarok az SS ausztriai lágerbirodalmában
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6281 Kozári Monika

február 22. kedd 14.  óra
Góth Miklós: Ép és kóros hypophysis-mûködés: kísérletes és klinikai vizsgálatok
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6279 Kiss Árpád

február 22. kedd 16.00 óra
Nagy Péter Tibor: Az állami befolyás növekedése a magyarországi oktatásban (1867-1945)
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6281 Kozári Monika

február 23. szerda 10.00 óra
Rédei Károly Miklós: Az akác (Robinia pseudoacacia L.) termesztés-fejlesztésének biológiai alapjai
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6286 Szalay Dezsõ

február 25. péntek 14.00 óra
Szente Lajos: Ciklodextrinek és vendégmolekulák közötti szupramolekuláris kölcsönhatások és példák ezek gyakorlati hasznosítására
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6338 Körmendi Sándor


Tájékoztató http://www.kfki.hu/chemonet/
http://www.chemonet.hu/