Akadémiai védések valamennyi tudományterületrõl
2004. december 2005. januárdecember 1. szerda 14.00 óra
Kálmán Péter: Mag-izomérek bomlása és koherens röntgensugárzás keltése intenzív lézerterekben
Doktori értekezés nyilvános vitája
BME Oktatói Klub I.em. 66., Budapest, Mûegyetem rkp. 3. K. ép.
+ 411 6288 Szalai Sándorné

december 3. péntek 11.00 óra
Tóth Tibor: Szikes talajok tér- és idõbeli változatossága
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem,
+ 411 6286 Szalay Dezsõ

december 7. kedd 10.30 óra
Süli Mihályné: Irányított hatású daganatgátló peptidek és származékaik szintézise és vizsgálata
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6338 Körmendi Sándor

december 8. szerda 14.00 óra
Pavlik Gábor: A kardiális edzettségi jeleket befolyásoló tényezõk
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6279 Kiss Árpád

december 8. szerda 14.00 óra
Miklósi Ádám: Representational mental models of the living environment: An ethological approach
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6286 Szalay Dezsõ

december 9. csütörtök 14.00 óra
Bessenyei József: Menekültek... A kereskedelem helyzete Magyarországon 1526 után, Bornemisza Tamás és kalmártársai mûködésének tükrében
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6281 Kozári Monika

december 10. péntek 10.30 óra
Bánkiné Molnár Erzsébet: A jászkun autonómia
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6281 Kozári Monika

december 10. péntek 10.30 óra
Sági János: Kémiailag módosított nukleotidok alkalmazása a nukleinsavak szerkezet-funkció összefüggésének kutatásában
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6338 Körmendi Sándor

december 10. péntek 11.00 óra
Tóth István György: Litterae missionariorum de Hungaria et Transilvania
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6281 Kozári Monika

december 15. szerda 14.00 óra
Bánfalvi Zsófia: A burgonyagumó kialakulásának molekuláris biológiai vizsgálata
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6286 Szalay Dezs?

december 16. csütörtök 10.00 óra
Józan Péter: Válság és megújulás a második világháború utáni epidemiologiai fejlõdésben Magyarországon
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6279 Kiss Árpád

december 16. csütörtök 14.00 óra
Nagymajtényi László: Funkcionális biomarkerek szerepének népegészségtani szempontú értékelése egyes környezeti anyagok egészségkárosító hatásának megelõzésében
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6279 Kiss Árpád

december 16. csütörtök 16.00 óra
Bezeczky Gábor: Metafora, narráció, szociolingvisztika
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Irod.tud.Int. Könyvtára, 1118 Budapest, Ménesi út 11-13.
+ 411 6281 Kozári Monika

december 17. péntek 10.00 óra
Gabler Dénes Jenõ: Bélyeges itáliai sigillaták Pannoniában. Az itáliai m?helyek piacterülete az Imperium Romanumban: Id?rendjük és gyártási programjuk
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6281 Kozári Monika

december 17. péntek 11.00 óra
Pacseszákné Kazinczi Gabriella: A vírusok alternatív gazdái: gyomnövények
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Mg. Kut. Int. Nagy El?adóterem, 2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.
+ 411 6286 Szalay Dezs?

december 20. hétfõ 10.00 óra
Török Péter: Korszerû, nagy numerikus apertúrájú optikai mikroszkópok képalkotásának elmélete
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6288 Szalai Sándorné

december 20. hétfõ 14.00 óra
Rugási Gyula: Eszkhatológia és történet-teológia az I. század végi és a II. századi egyháztörténetben
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6281 Kozári Monika

december 20. hétfõ 14.00 óra
Pepó Péter: Õszi búza tápanyagellátása a Hajdúságban
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6286 Szalay Dezs?

december 21. kedd 14.00 óra
Gyenge Zoltán: Kierkegaard élete és filozófiája
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6281 Kozári Monika

december 22. szerda 10.00 óra
Miszlivetz Ferenc: Az európai konstrukció
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6286 Szalay Dezs?

január 3. hétfõ 10.00 óra
Fried Miklós: Az ionimplantáció és hõkezelés hatása a félvezetõk szerkezetére és optikai tulajdonságaira
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6288 Szalai Sándorné

január 7. péntek 10.00 óra
Haller György: Káosz rezonancia közelében
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6288 Szalai Sándorné

január 18. kedd 11.00 óra
Murányi Attila: A talajok minõségét befolyásoló tényezõk jellemzése
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Díszterem
+ 411 6286 Szalay Dezsõ

január 21. péntek 11.00 óra
Utasi Ágnes: A bizalom hálója. Mikrotársadalmi kapcsolatok, szolidaritás
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6286 Szalay Dezsõ

január 24. hétfõ 10.00 óra
Kaptay György: Határfelületi energiák, erõk és jelenségek fizikai-kémiai modellezése a metallurgia és a fémes anyagmérnökség egyes területein
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6288 Szalai Sándorné

január 24. hétfõ 11.00 óra
Nagy János: A retorikus nyelvhasználat Weöres Sándor költészetében
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6281 Kozári Monika

január 25. kedd 10.30 óra
Jászay László: Az orosz nyelv aspektuskorrelációi a grammatikai oppozíciók rendszerében
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6281 Kozári Monika

január 25. kedd 10.30 óra
Lábár János: Új analitikai elektronmikroszkópos módszerek és alkalmazásaik
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6288 Szalai Sándorné

január 26. szerda 10.00 óra
Matus János: A biztonság, a gazdaság és a kölcsönös függ?ség problémái a nemzetközi kapcsolatok elméletének különbözõ irányzataiban
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6286 Szalay Dezsõ

január 26. szerda 11.00 óra
Rédei Károly Miklós: Az akác (Robinia Pseudoacacia L.) termesztés-fejlesztésének biológiai alapjai
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6286 Szalay Dezsõ

január 28. péntek 10.30 óra
Kerecsen Istvánné Rencz Márta: IC tokok termikus modellezése, szimulációja és mérése
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6288 Szalai Sándorné
 


Tájékoztató http://www.kfki.hu/chemonet/
http://www.chemonet.hu/