Akadémiai védések valamennyi tudományterületrõl
2004. október

 

október 1. péntek 10.00 óra
Pálfy József: A triász végi és a kora jura tömeges kihalás
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6288 Szalai Sándorné

október 1. péntek 10.30 óra
Zsoldos Attila: A királynéi intézmény az Árpádok korában
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6281 Kozári Monika

október 1. péntek 14.30 óra
Szõnyi György Endre: Szemiotika, ikonológia, posztmodern (Elméletek és módszerek a kora újkori kultúra tanulmányozásához)
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6281 Kozári Monika

október 4. hétfõ 14.00 óra
Kiss János: Szemléletváltozások a nyelõcsõ és kiterjesztett gyomorsebészetben (1973-2003)
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6279 Kiss Árpád

október 8. péntek 10.00 óra
Kovács Ilona: Visual Integration: Development and Impairments
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6281 Kozári Monika

október 15. péntek 10.30 óra
Varga Pál: A nemzeti irodalom hagyományközösségi paradigmája
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6281 Kozári Monika

október 18. hétfõ 10.30 óra
Szendrei Géza: A hazai talajtípusok és talajképz kõzeteik talajgenetikai célú mikromorfológiai jellemzése
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6288 Szalai Sándorné

október 18. hétfõ 14.00 óra
Fülesdi Béla: Cerebralis haemodynamikai vizsgálatok cardio és cerebrovascularis rizikó faktorokkal rendelkezõ betegekben
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6279 Kiss Árpád

október 19. kedd 14.00 óra
Jakabné Tóth Éva: Gd(III) és Eu(II) komplexek a mágneses rezonanciás képalkotásban. Hatásmechanizmusuk és fejlesztésük fõbb irányai
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6338 Körmendi Sándor

október 26. kedd 14.00 óra
Tarafás Imre: A monetáris politika a nagy válságtól az ingatag pénzpiacokig
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6281 Kozári Monika

október 28. csütörtök 10.30 óra
Veress Márton: A karrok
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6288 Szalai Sándorné

október 28. csütörtök 14.30 óra
Prószéky Gábor: A magyar nyelvtechnológia megalapozása: a nyelvhelyesség-ellenõrzésétõl a gépi fordításig
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6281 Kozári Monika


Tájékoztató http://www.kfki.hu/chemonet/
http://www.chemonet.hu/