Akadémiai védések valamennyi tudományterületrõl
2004. szeptember

szeptember 2. csütörtök 10.00 óra
Füstös László: Sokváltozós statisztikai modellezés a társadalomtudományokban
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6281 Kozári Monika

szeptember 3. péntek 10.00 óra
Somos Róbert: Pauler Ákos élete és filozófiája
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6281 Kozári Monika

szeptember 6. hétfõ 10.00 óra
Buza János: Pénzforgalom két birodalom határán (Árfolyamok a hódoltság területén)
Doktori értekezés nyilvános vitája
BM Duna Palota Fehér-terem, 1051 Budapest, Zrínyi u. 5.
+ 411 6281 Kozári Monika

szeptember 8. szerda 14.00 óra
Salgó András: A közeli infravörös spektroszkópiai módszerek egyes élelmiszeranalitikai és technológiai alkalmazásai
Doktori értekezés nyilvános vitája
BM Duna-Palota, Fehér-terem, Budapest, Zrínyi u. 5.
+ 411 6338 Körmendi Sándor

szeptember 15. szerda 11.00 óra
Hrotkó Károly: A többkomponensû gyümölcsfák növekedése, produktivitása és az optimális termõfelület modellezése intenzív ültetvényekben
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6286 Szalay Dezsõ

szeptember 15. szerda 11.00 óra
Pasinszki Tibor: Kovalens pszeudohalogenidek elõállítása és szerkezetvizsgálata
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6338 Körmendi Sándor

szeptember 16. csütörtök 10.30 óra
Vadasdi Károly: Volfrámanyagok gyártására szolgáló környezetkímélõ hidrometallurgiai eljárások
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6288 Szalai Sándorné

szeptember 20. hétfõ 10.00 óra
Dukkon Ágnes: Régi magyarországi kalendáriumok európai háttérben
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6281 Kozári Monika

szeptember 22. szerda 14.00 óra
Mann Miklós: Budapest oktatásügye 1873-2000
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6281 Kozári Monika

szeptember 27. hétfõ 10.00 óra
Papp Imre: A francia nemesi társadalom a 18. században
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6281 Kozári Monika

szeptember 29. szerda 10.30 óra
Hegyi Klára: A budai vilájet várai és várkatonasága 1570-ig
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6281 Kozári Monika
 


Tájékoztató http://www.kfki.hu/chemonet/
http://www.chemonet.hu/