Akadémiai védések valamennyi tudományterületrõl
2004. június
június 3. csütörtök 14.00 óra
Fodor Géza: Das hoffnungslose Meisterwerk
Doktori értekezés nyilvános vitája
BM Duna Palota Kamara-terem, 1051 Budapest, Zrínyi u. 5.
+ 411 6281 Kozári Monika

június 8. kedd 10.00 óra
Kiss Judit: A magyar mezõgazdaság világgazdasági mozgástere
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6281 Kozári Monika

június 10. csütörtök 10.30 óra
Füst Antal: Természeti folyamatok geostatisztikai modellezése, különös tekintettel az ásványlelõhelyek kutatására és értékelésére
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6288 Szalai Sándorné

június 11. péntek 10.00 óra
Kapitány Fövény Gábor: MAGYARSÁGSZIMBÓLUMOK
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, III. em. Elõadóterem
+ 411 6281 Kozári Monika

június 11. péntek 14.00 óra
Kapitány Fövény Ágnes: MAGYARSÁGSZIMBÓLUMOK
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, III. em. Elõadóterem
+ 411 6281 Kozári Monika

június 15. kedd 11.00 óra
Bardócz Zsuzsanna Magdolna: A táplálék poliaminjainak szerepe az emlõsök szöveteinek anyagcseréjében
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6286 Szalay Dezsõ

június 16. szerda 10.00 óra
Balaton Károly: Vállalati stratégiai magatartás és szervezeti változás az átalakulás idõszakában (19902002) Magyarország példája
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6281 Kozári Monika

június 22. kedd 14.30 óra
Penke Olga: A francia és a magyar felvilágosodás irodalma. Filozofikus világtörténetek és történetfilozófiák
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6281 Kozári Monika

június 25. péntek 10.00 óra
Rudas Imre: Új módszerek és elvek egyes nemlineáris rendszerek modellezésére és irányítására
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6288 Szalai Sándorné

június 25. péntek 11.00 óra
Dobos István: Önéletírás a XX. századi magyar irodalomban
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6281 Kozári Monika

június 28. hétfõ 10.00 óra
Krolopp Endre: Pleisztocén Mollusca-faunánk taxonómiai, faunisztikai, rétegtani és paleoökológiai értékelése
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6288 Szalai Sándorné

június 28. hétfõ 14.00 óra
Zámboriné Németh Éva: Gyógynövények illóolaj komponenseinek felhalmozódását befolyásoló tényezõk"
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6286 Szalay Dezsõ
 
június 28. hétfõ 14.00 óra
Csákiné Tombácz Etelka: Talajreleváns határfelületi és kolloid kölcsönhatások
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6338 Körmendi Sándor

június 29. kedd 10.30 óra
Pécz Béla: Széles tiltott sávú félvezetõ rétegek és kontaktusaik (elektronmikroszkópos tanulmányok)
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6288 Szalai Sándorné
 
július 1. csütörtök 10.00 óra
Heltai János: A XVII. század elsõ felének (16011655) kiadványstruktúrája Magyarországon (Az egyházi-vallási mûvek funkcionális és használati mûfaji rendszere.)
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6281 Kozári Monika
 
július 7. szerda 10.30 óra
Turányi Tamás: Kémiai folyamatok kinetikájának leírása részletes reakciómechanizmusok alapján
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6338 Körmendi Sándor
 
 
 


Tájékoztató http://www.kfki.hu/chemonet/
http://www.chemonet.hu/