Akadémiai védések valamennyi tudományterületrõl
2004. áprilisáprilis 6. kedd 10.30 óra
Rácz Lajos: Magyarország éghajlattörténete az újkor idején
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6281 Kozári Monika

április 6. kedd 14.00 óra
Miseta Attila: Az ionhomeosztázis, kalciumionokhoz kötött jelátvitel és a hexózmetabolizmus kapcsolatainak néhány tényezõje eukryóta sejtekben
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6279 Kiss Árpád

április 7. szerda 14.00 óra
Kovács Péter: A szív és érrendszerre ható gyógyszerek integratív fejlesztése
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6279 Kiss Árpád

április 15. csütörtök 14.00 óra
Láng Gyõzõ: Az adszorpciótól új tömbfázis képzõdéséig: felületi jelenségek "szilárd elektródokon"
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6338 Körmendi Sándor

április 19. hétfõ 10.30 óra
Winkler Gábor: Történeti városok helyreállításának elvei és módszerei (Pápa mûemléki belváros rekonstrukciójának tudományos kérdései)
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6288 Szalai Sándorné

április 19. hétfõ 14.30 óra
Váradi Károly: Fém-fém és hosszú szállal erõsített polimer kompozit-acél szerkezeti elemek érintkezési és hõtani állapotának numerikus vizsgálata
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6288 Szalai Sándorné

április 20. kedd 11.00 óra
Fekete Sándor György: A takarmányozás összefüggései a testösszetétellel, az állat egészségi állapotával, termelõ- és szaporodóképességével
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6286 Szalay Dezsõ

április 20. kedd 14.  óra
Zelles Tivadar: A glandula parotis hypertrohiái: a b-adrenerg rendszer, a galaktoziltranszferáz, valamint az epidermális growth factor szerepe
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6279 Kiss Árpád

április 22. csütörtök 14.00 óra
Nagy Péter: A máj regeneráció alternativ mechanizmusai
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6279 Kiss Árpád

április 23. péntek 14.00 óra
Borhy László Rezsõ: Par domus est caelo A tér- és idõszimbolika elemei a római császárkori boltozat- és kupoladíszítõ mûvészetben
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6281 Kozári Monika

április 29. csütörtök 10.00 óra
Kolumbán Géza: Kaotikus jelek adatátviteli alkalmazása: lehetõségek és elvi korlátok
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6288 Szalai Sándorné
 


Tájékoztató http://www.kfki.hu/chemonet/
http://www.chemonet.hu/