Akadémiai védések valamennyi tudományterületrõl
2004. március
március 1. hétfõ 10.30 óra
Pukánszky Béla: Tizenkilencedik századi magyar neveléstani kézikönyvek gyermekszemlélete. A gyermekkor történetére vonatkozó kutatások tükrében
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6281 Kozári Monika

március 1. hétfõ 14.00 óra
Oláh Katalin: Aktív csillagok
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6288 Szalai Sándorné

március 2. kedd 11.00 óra
Schmidt Gábor: Juvenilitás-prekondicionálás-regenerációs képesség honosításra és nemesítésre épülõ vizsgálatai fásszárú dísznövényeknél
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6286 Szalay Dezsõ

március 5. péntek 10.30 óra
Paparó Margit: Az asztroszeizmológia megfigyelési aspektusai
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6288 Szalai Sándorné

március 8. hétfõ 10.30 óra
Hajnády Zoltán: Sophia és Logosz. Az orosz kultúra paradigmatikus-szintagmatikus rendszere, bináris oppozíciói, leküzdésük alternatívái
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6281 Kozári Monika

március 10. szerda 10.00 óra
Báldi Tamásné: Új rétegtani és ökológiai eredmények a magyarországi paleogén nannoplankton kutatása alapján
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6288 Szalai Sándorné

március 10. szerda 11.00 óra
Rátky József: In vivo vizsgálatok a termékenyítés hatékonyságának növelésére a sertéstenyésztésben
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6286 Szalay Dezsõ

március 11. csütörtök 14.00 óra
Csirikné Czachesz Erzsébet: Olvasás és megértés a pedagógiában
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, III. em. Elõadóterem
+ 411 6281 Kozári Monika

március 11. csütörtök 14.00 óra
Fodor János: Preference structures and aggregation procedures
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6338 Körmendi Sándor

március 22. hétfõ 14.00 óra
Rihmer Zoltán: A bipoláris affektív betegségek korszerû diagnosztikája és ennek gyakorlati konzekvenciái, különös tekintettel a szuicidium predikciójára és prevenciójára és prevenciójára
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6279 Kiss Árpád

március 23. kedd 13.00 óra
Hernádi Klára: Szén nanocsövek katalitikus szintézise, tisztítása és alkalmazása
Doktori értekezés nyilvános vitája
BM Duna Palota Fehér-terem, Budapest, Zrínyi u. 5.
+ 411 6338 Körmendi Sándor

március 24. szerda 14.00 óra
Huszenicza Gyula: Adatok a petefészek-mûködés ellés utáni idõszakban elõforduló egyes zavarainak kórtanához és klinikumához kérõdzõkben és lóban
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6286 Szalay Dezsõ

március 25. csütörtök 14.00 óra
Sperlágh Beáta: Purinerg jelátviteli mechanizmusok komplex vizsgálata az idegrendszer fiziológiás és kóros mûködésében
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6279 Kiss Árpád

március 26. péntek 10.30 óra
Vígh Árpád: L'écriture Maria Chapdelaine. L'explication des québécismes et le style de Louis Hémon
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6281 Kozári Monika
 
 


Tájékoztató http://www.kfki.hu/chemonet/
http://www.chemonet.hu/