Akadémiai védések valamennyi tudományterületrõl
2004. februárfebruár 2. hétfõ 11.00 óra
Csákiné Michéli Erika: Új, diagnosztikai szemlélet a talajosztályozásban
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6286 Szalay Dezsõ

február 6. péntek 14.00 óra
Nyilasy Balázs: A konzervatív-modern költõ. Arany János verses epikája
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6281 Kozári Monika

február 11. szerda 10.00 óra
Petrovay Kristóf: Naptevékenység és turbulencia
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6288 Szalai Sándorné

február 13. péntek 14.00 óra
Szajbély Mihály: A nemzeti narratíva szerepe a magyar irodalmi kánon alakulásában Világos után
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6281 Kozári Monika

február 17. kedd 11.00 óra
Fári Miklós Gábor: A zöldségtermesztés biológiai alapjainak fejlesztése in vitro sejt- és szövettenyésztési módszerekkel
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6286 Szalay Dezsõ

február 17. kedd 14.00 óra
Ferdinady Péter Elemér: Cardiac Stress and Stress Adaptation: Role of Nitric Oxide, Superoxide, an Peroxynitrite
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Kongresszusi terem, 1014 Budapest, Országház u. 28.
+ 411 6279 Kiss Árpád

február 18. szerda 14.00 óra
Matesz Klára: Az agytörzs motoros magjainak és vestibulocochlearis központjainak vizsgálata békán, gyíkon és patkányon
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Kongresszusi terem, 1014 Budapest, Országház u. 28.
+ 411 6279 Kiss Árpád

február 19. csütörtök 10.30 óra
Bolyki Egon János: "Igaz tanúvallomás" Kommentár János evangéliumához
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, III. em. Elõadóterem
+ 411 6281 Kozári Monika

február 19. csütörtök 14.00 óra
Márton Ildikó: Immun és lobos folyamatok szerepe a szájüreg megbetegedéseiben, különös tekintettel az idült apicalis periodontitisre
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6279 Kiss Árpád

február 20. péntek 10.00 óra
Benedek András: A magyar szakképzés szerk. változásai a XX. század utolsó negyedében, különös tekintettel a kvalifikációs rendszer és a piacgazdasági átmenet összefüggéseire
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6281 Kozári Monika

február 20. péntek 14.00 óra
Nikolov Marianne: Developing Second Language Proficiency: Young Learners, Adolescents, and Adults
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6281 Kozári Monika

február 23. hétfõ 10.30 óra
Péter Antal: Aminosavak és peptidek folyadékkromatográfiás elválasztása
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6338 Körmendi Sándor

február 26. csütörtök 14.00 óra
Bodolay Edit: A kevert kötõszöveti betegség (mixed connective tissue disease-MCTD) kórlefolyása, a kórfolyamatban szerepet játszó tényezõk vizsgálata
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6279 Kiss Árpád

február 27. péntek 10.00 óra
Kovács Tamás György: Nem-perturbatív jelenségek tárgyalása a QCD-ben rácsszimulációk alapján
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6288 Szalai Sándorné
 
 


Tájékoztató http://www.kfki.hu/chemonet/
http://www.chemonet.hu/