Akadémiai védések valamennyi tudományterületrõl
2003. decemberdecember 1. hétfõ 15.00 óra
Garam Éva: Funde byzantinischer Herkunft in der Awarenzeit vom Ende des 6. bis zum Ende des 7. Jahrhunderts
Doktori értekezés nyilvános vitája
ELTE BTK Tanácsterem, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4.
+ 411 6281 Kozári Monika

december 2. kedd 10.00 óra
Mátrai Zsuzsa: Érettségi és felvételi külföldön
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6281 Kozári Monika

december 2. kedd 10.30 óra
Varga László: Intonation and Stress: Evidence from Hungarian
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6281 Kozári Monika

december 2. kedd 11.00 óra
Garay József: Lotka-Volterra versus játékelmélet
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, Elnöki Tanácsterem
+ 411 6286 Szalay Dezsõ

december 2. kedd 14.00 óra
Farkas Beatrix: Citoprotektív útvonalak szabályozása bõrgyógyászati betegségekben
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Kongresszusi terem, 1014 Budapest, Országház u. 28.
+ 411 6279 Kiss Árpád

december 3. szerda 14.00 óra
Keltai Mátyás: Az anterográd coronaria áramlás helyreállításának és fenntartásának klinikai jelentõsége acut coronaria syndromában
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6279 Kiss Árpád

december 3. szerda 14.00 óra
Gálfi Péter: Bendõhámsejt-tenyészet, mint modell a sejtosztódás, a differentáció, a transzport és a baktériumtapadás tanulmányozására
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6286 Szalay Dezsõ

december 9. kedd 11.00 óra
Marton Lajos Csaba: A kukoricahibridek termése, tenyészideje és szárszilárdsága
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6286 Szalay Dezsõ

december 9. kedd 14.00 óra
Kálmán Mihály Géza: A GFAP agyi lokalizációjának összehasonlító vizsgálata gerincesekben
Doktori értekezés nyilvános vitája
BM Duna Palota Fehér terem, 1051 Budapest, Zrínyi u. 5.
+ 411 6286 Szalay Dezsõ

december 10. szerda 14.00 óra
Holló Gábor: A retinális idegrostréteg és az ocularis keringés klinikai és kísérletes vizsgálata glaucomában
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6279 Kiss Árpád

december 12. péntek 14.00 óra
Debreczeni Attila: Irodalmi megújulás az érzékenység jegyében a XVIII. század végének magyar irodalmában
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6281 Kozári Monika

december 15. hétfõ 11.00 óra
Matuz János: Aestivum és durum búzák minõségi tulajdonságainak öröklõdése és felhasználási minõségük javítása nemesítéssel, Szegeden
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6286 Szalay Dezsõ

december 18. csütörtök 10.30 óra
Ohmacht Róbert: Szilikagél alapú folyadékkromatográfiás állófázisok és alkalmazásuk a bioanalitikában
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6338 Körmendi Sándor

december 19. péntek 10.30 óra
Csejtei Dezsõ: Az egzisztencia tükre. (A halál metamorfózisai a 19-20. századi élet- és egzisztenciálfilozófiákban.)
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6281 Kozári Monika

december 19. péntek 11.00 óra
Németh András: A magyar neveléstudomány fejlõdéstörténete (Nemzetközi tudományfejlõdési és recepciós hatások, egyetemi tudománnyá válás, középiskolai tanárképzés)
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6281 Kozári Monika

december 22. hétfõ 10.00 óra
Sima Dezsõ: Számítógép architektúrák leírása és tervezése
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6288 Szalai Sándorné

december 22. hétfõ 10.30 óra
Pósfai Mihály: Vas-szulfid és vas-oxid kristályok mágneses baktériumokban
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6288 Szalai Sándorné

december 22. hétfõ 14.00 óra
Telek Miklós: Markovi módszerek informatikai rendszerek teljesítményanalíziséhez
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6288 Szalai Sándorné

január 8. csütörtök 14.00 óra
Pávó Imre: Neurohipofízis és ösztrogén hormonok hatásai és kölcsönhatásai ép és kóros állapotokban
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6279 Kiss Árpád


Tájékoztató http://www.kfki.hu/chemonet/
http://www.chemonet.hu/