Akadémiai védések valamennyi tudományterületrõl
2003. októberoktóber 7. kedd 10.00 óra
Rekettye Gábor: Az érték a marketingben
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6220 Kozári Monika

október 9. csütörtök 10.30 óra
Kerekes Sándor: A magyar gazdaság környezeti teljesítménye az átmenet korában
Doktori értekezés nyilvános vitája
BKÁE III. El[adóterem, Budapest 1093, Fõvám tér 8.
+ 411 6281 Kozári Monika

október 9. csütörtök 10.30 óra
Juhász Antal: A migráció és hatása a népi társadalomra, anyagi mûveltségre (A Duna-Tisza közi példa)
Doktori értekezés nyilvános vitája
Néprajzi Múzeum Tanácsterem, 1055 Budapest, Kossuth tér 12.
+ 411 6281 Kozári Monika

október 10. péntek 10.00 óra
Erdõ Péter: Egyházjog a középkori Magyarországon
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, III. em. Elõadóterem
+ 411 6281 Kozári Monika

október 13. hétfõ 14.00 óra
Cságoly Ferenc: Az építészeti mû szellemi determinációi (Épületek és építészeti tervek)
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6288 Szalai Sándorné

október 14. kedd 10.00 óra
Szlávik János: A „fenntarthatóság” szintjei és útjai (A fenntartható fejlõdés közgazdasági összefüggései)
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, III. em. Elõadóterem
+ 411 6281 Kozári Monika

október 20. hétfõ 10.00 óra
Szabó Péter: Don-kanyar. A magyar királyi 2. honvéd hadsereg története 1942-1943
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6281 Kozári Monika

október 27. hétfõ 10.30 óra
Tóth Imre: Többmagvú és vegyesligandumú komplexek tulajdonságai oldatokban: egyensúly, szerkezet és ligandumcsere kinetika
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6338 Körmendi Sándor

október 27. hétfõ 13.30 óra
Bányai István: A szerkezet és az egyensúly dinamikája fémkomplexek vizes oldataiban: multinukleáris NMR tanulmányok
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6338 Körmendi Sándor

október 31. péntek 10.30 óra
Bobok Elemér: Mélyfúrási mûveletek áramlástani alapjai
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6288 Szalai Sándorné

október 31. péntek 14.00 óra
Vattay Gábor: A periodikus pálya elmélet a klasszikus- és kvantummechanikában
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6288 Szalai Sándorné
 
 


Tájékoztató http://www.kfki.hu/chemonet/
http://www.chemonet.hu/