Akadémiai védések valamennyi tudományterületrõl
2003. április
április 1. kedd 14.00 óra
Korpa Csaba: Mezonok és barionok a maganyagban
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6288 Szalai Sándorné

április 7. hétfõ 14.00 óra
Illés Tamás: A gerinc deformitások 3 dimenziós analysise és mûtéti terápiája
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6279 Kiss Árpád

április 8. kedd 15.00 óra
Paksa Katalin: Magyar népzenetörténet
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6281 Kozári Monika

április 10. csütörtök 14.15 óra
Herczeg Ágnes: A kora reneszánsz kert kultúrtörténeti jelentõsége és szerepe
Kandidátusi értekezés nyilvános vitája
SZIE Rektori tanácsterem K. ép., 1118 Budapest, Villányi út 29-43.
+ 411 6286 Szalay Dezsõ

április 11. péntek 17.30 óra
Dobszay László: Corpus Antiphonarum: Európai örökség és hazai alakítás
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6281 Kozári Monika

április 15. kedd 11.00 óra
Cseh Sándor: Asszisztált reprodukciós eljárások szerepe az állattenyésztésben és a génmegõrzésben
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6286 Szalay Dezsõ

április 24. csütörtök 14.00 óra
Csécsei György: Elektrofiziológiai diagnózis és monitorozás az idegsebészetben
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, III. em. El?adóterem
+ 411 6279 Kiss Árpád

április 25. péntek 10.00 óra
Balog János: Nemlineáris-modellek és alkalmazásaik 1+1 dimenziós térelméleti problémákban
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6288 Szalai Sándorné

április 29. kedd 16.30 óra
Moksony Ferenc: Gondolatok és adatok. Társadalomtudományi elméletek empirikus ellenõrzése
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6220 Stier Miklós

április 30. szerda 10.30 óra
Kolláth Zoltán: Dinamikai rendszerek, móduskölcsönhatás és idõskálák a változócsillagokban
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6288 Szalai Sándorné
 
 


Tájékoztató http://www.kfki.hu/chemonet/
http://www.chemonet.hu/