Akadémiai védések valamennyi tudományterületrõl
2003. márciusmárcius 4. kedd 14.00 óra
Hunyady Béla: Biogén aminok és receptoraik állatkísérletes és humán vizsgálata az emésztõrendszerben
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6279 Kiss Árpád

március 5. szerda 10.30 óra
Juvancz Zoltán: Enantiomerek elválasztása kapilláris technikákkal (GC, SFC és EKC)
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6338 Körmendi Sándor

március 5. szerda 14.00 óra
Fülöp Vilmos: Terhességi betegségek immunológiai és onkogenetikai jellemzése
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6279 Kiss Árpád

március 10. hétfõ 11.00 óra
Kuba Attila: A diszkrét tomográfia rekonstrukciós algoritmusai
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6338 Körmendi Sándor

március 11. kedd 13.00 óra
Györgydeák Zoltán: Anomer glikopiranozil-azidok és N1-glikopiranozilamino-guanidinek elõállítása, reaktivitása és konformációs sajátságaik vizsgálata
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6338 Körmendi Sándor

március 12. szerda 11.00 óra
Szabó József: A tápanyagok szerepe a hipofízis-mellékvese tengely mûködésének szabályozásában
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, I. em. Felolvasóterem
+ 411 6286 Szalay Dezsõ

március 13. csütörtök 10.30 óra
Pálinkó István: Katalitikus hatású anyagok szintézise, módosítása, tulajdonságai és felhasználási lehetõségei
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6338 Körmendi Sándor

március 18. kedd 10.30 óra
Anderléné Sajti Enikõ: Magyarok a Délvidéken 1918-1947
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6281 Kozári Monika

március 18. kedd 14.00 óra
Tóth Kálmán: Haemorheologiai faktorok és oxigén szabad gyökös reakciók szerepe a myocardialis ischaemia kialakulásában
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6279 Kiss Árpád

március 20. csütörtök 10.15 óra
Dövényi Zoltán: A foglalkoztatottság és a munkanélküliség történeti és földrajzi aspektusai
Magyarországon és Németország új tartományaiban
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6220 Stier Miklós

március 21. péntek 14.00 óra
Orosz Magdolna: Identität, Differenz, Ambivalenz.Erzählstrukturen und Erzählstrategien bei E.T.A. Hoffmann
Doktori értekezés nyilvános vitája
ELTE BTK Kari Tanácsterem, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/a.
+ 411 6281 Kozári Monika

március 24. hétfõ 13.00 óra
Bereczkei Tamás: Parental care, childrearing and reproduction: An evolutionary psychological approach to development and socialization
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Kisterem
+ 411 6281 Kozári Monika

március 25. kedd 14.00 óra
Nagy Péter Tibor: Section in Groups: A Lie Theory of Smooth Loops
Doktori értekezés nyilvános vitája
MTA Székház, II. em. Nagyterem
+ 411 6338 Körmendi Sándor


Tájékoztató http://www.kfki.hu/chemonet/
http://www.chemonet.hu/